Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТУДЕНТСТВО ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в 1900-1914 роках:

СТУДЕНТСТВО ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в 1900-1914 роках:

Назва:
СТУДЕНТСТВО ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в 1900-1914 роках:
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,74 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
БЛАГИЙ
Василь Богданович
УДК94-057.87(477.83)"1900-1914"
СТУДЕНТСТВО
ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
в 1900-1914 роках:
історико-соціологічний аспект
07.00.01 - історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів - 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник –
доктор історичних наук, професор
Кондратюк Костянтин Костянтинович,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
завідувач кафедри новітньої історії України
Офіційні опоненти –
доктор історичних наук, професор
Кондратюк Володимир Олександрович,
Український лісотехнічний університет,
завідувач кафедри історії України
кандидат історичних наук, доцент
Райківський Ігор Ярославович,
Прикарпатський університет імені
Василя Стефаника,
доцент кафедри історії України
Провідна установа – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, відділ новітньої історії, м. Львів
Захист відбудеться 21 жовтня 2003 р. о 13 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради К.35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Дра-гоманова, 5).
Автореферат розісланий 18 вересня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, О. М. Сухий
кандидат історичних наук, доцент
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Студентство Львівського університету початку ХХ ст. – це не тільки традиційно молодь, що здобувала вищу освіту і становила “базу кваліфікованих кадрів країни”, але й важлива складова вищої школи, один із ва-гомих суб’єктів історії Галичини. Незаперечним є факт, що в той час воно визначало характер не тільки студентського, але й громадсько-політичного життя краю. Однак, при дослідженні історії університету, Львова чи Галичини студенти часто залишаються поза увагою науковців, згадуються лише окремі, найбільш відомі моменти їх діяльності, тоді як тільки комплексний аналіз студент-ства дозволить усесторонньо відтворити історію вищої школи, окремих діячів того часу, краю чи держави.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано у відповідності з науково-дослідною програмою кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка.
Об’єктом дослідження є студентство Львівського університету, а предме-том – його структура й склад, умови навчання й проживання, участь у студентському русі, суспільно-політичному та громадсько-культурному житті.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1900-1914 рр. – один з найактивніших періодів у житті студентської молоді Львівського університету, “в котрім вона електризувала цілу суспільність, як ніколи перед тим, і видала більшу масу енергії, чим в усіх попередніх періодах разом” Центральний державний історичний архів України у Львові. – Ф. 834. – Оп. 1. – Спр. 126. – Арк. 53.. У той час також відбулися суттєві зміни в її складі і структурі, умовах навчання і побуту.
Метою дослідження є дати всебічну характеристику студентства Львівського університету на початку ХХ ст., відтворити атмосферу, в якій воно навчалося, показати його місце в структурі вищої школи та історії Галичини. Для досяг-нення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
·
розкрити стан наукової розробки та джерельну базу дослідження;
·
з’ясувати вплив політичної і соціально-економічної ситуації в краї на розвиток шкільництва;
·
показати місце Львівського університету в системі освіти Галичини, Австрії, особливості його структури та викладацького складу;
·
проаналізувати динаміку чисельності, структуру, національний, релігійний, соціальний, етносоціальний склад, походження за місцем народження студентства кожного факультету й університету в цілому;
·
виявити фактори, які впливали на зміну кількості і структури студентства, пріоритетність того чи іншого факультету;
·
дослідити умови вступу і навчання, зміст та особливості навчального процесу, навчальних планів і програм на кожному факультеті;
·
розкрити матеріально-побутові умови та стипендіальне забезпечення студентства;
·
охарактеризувати типи, структуру й основні напрями діяльності студентських товариств;
·
проаналізувати роль студентів у суспільно-політичному та громадсько-культурному житті Галичини, відповідних національних середовищ;
·
з’ясувати мотиви його участі, місце і тактику в змаганнях за український університет у Львові.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: СТУДЕНТСТВО ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в 1900-1914 роках:

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок