Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗНАТЬ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НА СХИЛІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження

ЗНАТЬ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НА СХИЛІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження

Назва:
ЗНАТЬ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НА СХИЛІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,37 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП'ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
Собчук Володимир Дмитрович
УДК 929.5 (477.82) “04/14”
ЗНАТЬ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НА СХИЛІ
СЕРЕДНІХ ВІКІВ
Історико-генеалогічне та історико-географічне
дослідження
Спеціальність 07.00.01. – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті європейських досліджень НАН України
Науковий керівник Офіційні опоненти: Провідна установа доктор історичних наук ЯКОВЕНКО Наталя Миколаївна, Інститут європейських досліджень НАН України, провідний науковий співробітник доктор історичних наук, професор КРИКУН Микола Григорович, Львівський національний університет ім. І. Франка, професор кафедри історії слов'янських країн доктор історичних наук ВОЙТОВИЧ Лев Вікторович, Миколаївська районна рада Львівської області, заступник голови Київський Національний університет ім. Т. Шевченка, кафедра давньої і нової історії України
Захист відбудеться 10 грудня 2002 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .222.01 для захисту дисертацій в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.
Автореферат розісланий 9 листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор історичних наук Патер І. Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У XV – XVI ст., на схилі середніх віків і на початку нової доби, провідною верствою українського суспільства була феодальна знать, в історичних джерелах позначувана здебільшого збірною назвою “князі і шляхта”. Наділена сеньйоріальними правами, тобто монополією володіння землею та зайнятими на ній людьми, і виділена в окремий юридично визначений стан, доступ до якого регламентувався відповідними правовими процедурами, вона становила основну частину суспільної верхівки.
Для забезпечення цілісної наукової картини процесів формування й функціонування знаті, детальних знань про її витоки, родову номенклатуру, персональний склад, землевласницькі позиції поряд із загальними дослідженнями, у тому числі теоретичними, необхідне монографічне вивчення регіональних груп.
Одним із регіонів, що в силу певних історичних обставин мав специфічні особливості розвитку, є Південна Волинь, територія якої протягом тривалого часу становила окрему адміністративно-територіальну одиницю під назвою Кременецький повіт. Князі і шляхта цього регіону перебувають у полі зору дослідників уже кілька століть, але результати їх вивчення поки що лише фрагментарні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема є складовою програми Кременецького краєзнавчого музею з вивчення історії Південної Волині від найдавнішого часу до наших днів. Окрім того, окремі аспекти дослідження пов'язані з програмами загальних та спеціальних курсів вітчизняної історії, передбачених навчальними планами вузів.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на прикладі однієї з територіальних груп української знаті епохи пізнього середньовіччя простежити процес її виникнення й розвитку та з'ясувати його регіональні особливості.
Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити такі завдання:– 
встановити час та обставини переходу Південної Волині під владу литовських князів і простежити формування території Кременецького повіту;– 
з'ясувати роль давньоруської спадщини та земельної політики литовських князів у формуванні на півдні Волині на схилі середніх віків місцевої знаті;– 
виявити й реконструювати всі княжі й шляхетські роди, що володіли в регіоні маєтками, з'ясувати склад належних їм володінь та простежити їх історію;– 
уточнити структуру землеволодіння регіону на порозі нової доби;– 
виявити всі зафіксовані в джерелах поселення, локалізувати їх на сучасній карті та встановити приналежність до відповідних володінь.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 



Реферат на тему: ЗНАТЬ ПІВДЕННОЇ ВОЛИНІ НА СХИЛІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок