Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону

підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону

Назва:
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,24 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В. В. Докучаєва
БОБКО Валентин Володимирович
УДК 338.43 (477.46)
підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону
Спеціальність 08. 07. 02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Уланчук Володимир Семенович,
Уманський державний аграрний університет
Офіційні опоненти: октор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН
Підлісецький Глеб Макарович,
аціональний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу цін на матеріальні ресурси, м. Київ
кандидат економічних наук, професор
Горкавий Володимир Кузьмич,
завідувач кафедри статистики та економічного аналізу ХНАУ, м. Харків
 
Провідна установа: Миколаївський державний аграрний університет
Міністерства аграрної політики, кафедра економіки сільського господарства
ахист відбудеться „13вересня 2006 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва за адресою: 62483, м. Харків, п/в. „Комуніст – 1”, навчальне містечко ХНАУ, корпус 1, аудиторія 213.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, м. Харків, п/в “Комуніст – 1”, навчальне містечко ХНАУ, корп. 1., чит. зал № 4
Автореферат розісланий 11.08. 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А. В. Македонський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Забезпечення продовольчої безпеки України знаходиться в безпосередній залежності від здатності аграрного сектору економіки виробляти дешеву, конкурентноздатну та екологічно чисту продукцію. Тому одним із найбільш приоритетних завдань на даному етапі є розробка стратегії розвитку та формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських товаровиробників, адже лише науково – обґрунтована та раціонально сформована сукупність виробничих ресурсів здатна забезпечити ефективне та максимально результативне виробництво.
Реалії сьогодення такі, що ресурсний потенціал переважної більшості товаровиробників формується за умови їх обмеженої платоспроможності як результат хаотичного накопичення виробничих засобів без урахування напрямку та умов діяльності окремо взятого аграрного підприємства.
Тому в даний час гострою та надзвичайно актуальною є проблема розробки єдиної науково – обґрунтованої методики формування та ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу з урахуванням нових умов господарювання.
Гостра невідповідність ресурсного потенціалу аграрних підприємств сучасним вимогам потребує комплексного науково – обґрунтованого підходу до раціонального формування та високо ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу. Істотна науково – практична важливість та невідкладність даної теми і зумовила її актуальність та вибір даного напрямку дослідження.
Вивчення різноманітних аспектів економічного, виробничого й ресурсного потенціалу знайшло своє відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених ? економістів: В. Г. Андрійчука, О. А. Бугуцького, П. І. Гайдуцького, М. В. Гладія, В. К. Горкавого, В. П. Мартьянова, І. В. Мегедіна, Б. Й. Пасхавера, Г. М. Підлісецького, П. Т. Саблука, В. М. Трегобчука, В. Й. Шияна. Кількість та ґрунтовність досліджень яскраво свідчить про надзвичайну актуальність і перспективність вивчення даної проблеми. Проте їх різнонаправленість та багатоаспектність потребує узагальнення, особливо в контексті сучасного висококонкурентного сільськогосподарського виробництва.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є частиною науково-дослідних робіт Уманського державного аграрного університету („Адаптація організаційно – економічного механізму господарювання до соціально орієнтованих ринкових відносин в АПК та удосконалення земельних відносин на селі” – номер державної реєстрації 0101U004493).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок