Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,54 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КОСТЮЧЕНКО Тетяна Іванівна
УДК 338.27:631.153
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ
 
08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Миколаїв – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Миколаївському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Куліш Микола Юхимович,
Миколаївський державний аграрний університет,
професор кафедри економіки сільського господарства.
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор
САХАЦЬКИЙ Микола Павлович,
Одеський державний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту і маркетингу;
- кандидат економічних наук
КОНОВАЛОВ Іван Васильович,
Інститут аграрної економіки УААН,
старший науковий співробітник відділу форм господарювання.
Провідна установа - Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України,
відділ дослідження проблем комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил, м. Київ.
Захист відбудеться “23” квітня 2004 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 в Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, конференцзала.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського державного аграрного університету за адресою: м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73.
Автореферат розісланий “22” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Клочан В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми досліджень. Планування сільського господарства, як і інших сфер матеріального виробництва, є невід’ємною складовою частиною організації будь-якої цілеспрямованої діяльності. На жаль, останнім часом ставлення до планування (на державному рівні, і особливо на рівні підприємств) різко змінилось – від фетишизації до майже повного його відкидання. Абсолютна більшість аграрних підприємств не йде далі складання виробничої програми, не плануються витрати і собівартість продукції, не складаються фінансові плани, не розробляються комерційні розрахункові плани підрозділів. Водночас спостерігається майже повне згортання планово-економічної роботи, пряме руйнування основ цивілізованого ринку.
Загальноекономічні принципи планування розглянуті в працях певної кількості вчених-економістів, серед яких: В.М.Нелеп, М.І.Бухалков, Л.Е.Басовський, М.М.Алєксєєва, М.Т.Пашута, А.М.Ковалевський, С.Ф.Покропивний та ін. Проте слід зазначити, що ціла низка пов’язаних з цією проблемою питань поки що залишається невирішеною.
Реформування аграрного сектору економіки вимагає удосконалення методики розробки планів, що сприятиме зміцненню виробництва та узагальненню досвіду планової роботи сільськогосподарських підприємств та планових органів. Планування має відігравати важливу роль у виході з економічної кризи, стабілізації і розвитку підприємств – головної ланки виробничої сфери.
Все вказане обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема дослідження входить до плану науково-дослідної роботи кафедр економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету з проблеми „Реформування аграрних підприємств і удосконалення економічних відносин в АПК”, яка є складовою підпрограми „Розробити пропозиції по організації ефективного виробництва в господарських формуваннях ринкового типу” Програми Інституту аграрної економіки УААН (номер держреєстрації 0102U000259).
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка та обґрунтування наукових і практичних заходів щодо формування ефективної системи планування та прогнозування розвитку аграрних підприємств в умовах ринку.
Багатогранність обраної мети визначила необхідність вирішення наступних завдань:*
дослідити теоретико-методологічні і прикладні аспекти планування та прогнозування розвитку аграрних підприємств (з метою узагальнення та уточнення існуючих поглядів на сутність цих економічних категорій), їх особливості в сільському господарстві, а також необхідність підвищення ролі контролінгу в удосконаленні організації планування та управління підприємством;*
провести аналіз сучасної системи планування діяльності аграрних підприємств та дати оцінку змісту планової роботи в них під кутом її відповідності вимогам ринкової економіки;*
виявити недоліки, які мають нині місце в організації планування і прогнозування, визначити основні фактори, що впливають на ефективність останніх;*
розробити стратегію планування та прогнозування діяльності аграрного підприємства як економічної системи;*
обгрунтувати модель планування розвитку аграрних формувань, засновану на використанні економіко-математичних методів;*
розробити комплекс рекомендацій щодо удосконалення внутрішньогосподарського планування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок