Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ_ КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I)

СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ_ КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I)

Назва:
СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ_ КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,82 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мельник Оксана Петрівна
УДК 548.736:546.561
СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ_
КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I)
02.00.01 – неорганічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник доктор хімічних наук, професор
Миськів Мар’ян Григорович,
Львівський національний університет імені Івана
Франка, професор кафедри неорганічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук
Гельмбольдт Володимир Олегович,
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього
середовища і людини, м. Одеса, завідувач відділом
доктор хімічних наук
Домасевич Костянтин Валентинович,
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, провідний науковий співробітник кафедри
неорганічної хімії
Провідна установа: Український державний хіміко-технологічний
університет Міністерства освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться “ 15 “ січня 2004 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.10 з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, ауд. №2.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “ 28 “ листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Яремко З.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сполуки купруму(І) відносно мало поширені внаслідок меншої стійкості порівняно зі сполуками Cu(ІI). Проте виявлені можливості сполук купруму(І) бути прекурсорами в синтезах купрумвмісних протеїнів, стало 25 років тому своєрідним поштовхом для їхнього дослідження. Окрім біологічних систем (редокс-Cu(III)/Cu(ІI) і Cu(II)/Cu(I)-процеси, абсорбція молекул О2 та їхнє відновлення до Н2О, транспортні процеси), -комплекси Cu(І) знайшли своє застосування і надалі залишаються актуальними реагентами у гомогенному каталізі. Купрумгалогенідні -комплекси Сu(І), які в якості інтермедіатів утворюються під час каталітичного перетворення олефінів, досліджені раніше. Не менший практичний інтерес викликає інший клас сполук – іонні -комплекси купруму(І). Проведені раніше дослідження показали, що природа аніону має істотний вплив на утворення і властивості -комлексних сполук купруму(І). Серед різноманіття досліджуваних оксигенвмісних ацидолігандів був і аніон SO42-. Декілька олефінових -комплексів за його участю вдалося добути лише непрямими методами синтезу, оскільки сама сіль сульфату купруму(І) стійка тільки у розчині концентрованої сульфатної кислоти. Значно більше -комплексів Сu(І) отримано та рентгеноструктурно досліджено із похідним аніону SO42- – трифлат-аніоном (CF3SO3-).
Представлена робота розширює перелік присутніх у -комплексах Cu(I) неорганічних аніонів. За участю ще одного похідного SO42- – аніону сульфамінової кислоти (NH2SO3-) – вперше добуто ряд -комплексів сульфамату Сu(І). Очевидно, раніше проведені спроби синтезу таких комплексів завершувались невдачею в зв’язку зі здатністю гідролітичного перетворення аніону NH2SO3- у стійкий аніон SO42- при нагріванні. Серед нечисленних структурно досліджених сполук, до складу яких входить аніон NH2SO3-, є сульфамат калію KNH2SO3, сульфамат купруму(ІІ) Сu(NH2SO3)22Н2О, солі деяких лантаноїдів (La(NH2SO3)32.5Н2О, М(NH2SO3)32Н2О (МNd, Sm), а також безпосередньо сама сульфамінова кислота NH2SO3Н. Відомий також комплекс платини(ІІ) K2[Pt(NH2SO3)2Cl2]2H2O.
Актуальність вибору сульфамат-аніону як ацидоспівліганду зумовлена його амбідентною щодо металічного центру природою (донорні атоми N і О), і, як наслідок, можливою різноманітністю стереохімії -комплексів сульфамату купруму(І).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ_ КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок