Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА АСИМЕТРІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА

Загрузка...

СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА АСИМЕТРІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА / сторінка 3

Назва:
СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА АСИМЕТРІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,71 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Описовий метод використовується для репрезентації симетричних явищ і фактів, що мають місце в системі морфологічних категорій іменника. Методи аналізу й синтезу є основними в дослідженні виявів семантико-граматичної асиметрії. У роботі також використано метод історичної реконструкції для доведення морфологічного статусу категорії істоти/неістоти, при з’ясуванні підстав родової диференціації іменникової лексики.
Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше в україністиці на широкому фактичному мовному матеріалі здійснено комплексний аналіз явищ семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника сучасної української мови. Виявлено чинники формування невідповідності форми та значення в межах граматичних категорій числа, істоти/неістоти, роду з урахуванням тісної взаємодії лексики і граматики, взаємовпливу цих категорій. Визначено способи й засоби компенсації асиметричних виявів. Уточнено статус деяких фактів і явищ, які до цього часу знаходили суперечливу наукову інтерпретацію, що в подальшому уможливить корекцію положень, характерних для сучасних морфологічних описів.
Теоретичне значення роботи полягає в узагальненні поглядів попередників на проблему асиметричного в мові й зокрема на рівні її морфологічної системи; розробці теоретичних засад і процедури дослідження семантико-граматичної асиметрії у сфері морфологічних категорій іменника, що може слугувати підґрунтям для поглибленого вивчення асиметричних виявів на рівні категорій інших класів слів української мови; доведенні необхідності враховувати поняття семантико-граматичної асиметрії при побудові теорії морфологічних категорій задля несуперечливості її положень.
Практичне значення дослідження виявляється в тому, що його результати можуть бути використані під час читання лекцій, укладання підручників і посібників, методичних розробок із морфології сучасної української мови для вищої та середньої школи, а також при написанні робіт із теорії граматики. Матеріали можуть стати в нагоді при підготовці спецкурсів та спецсемінарів із морфології та стилістики.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були обговорені на семінарах аспірантів і на засіданнях кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та репрезентовані в доповідях на Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми функціональної лінгвістики” (Харків, 2005), ХІІ Міжнародній конференції з актуальних проблем семантичних досліджень “Текст та його одиниці в аспекті різних лінгвістичних парадигм (на матеріалі української та російської мов)” (Харків, 2007), V Міжнародному форумі “Дні слов’янської писемності та культури” (Луганськ, 2007), Всеукраїнській науковій конференції “Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві” (Харків, 2006).
Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 6 одноосібних статей, що відтворюють основні положення дисертації, 5 із них у провідних наукових фахових виданнях.
Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку джерел. Загальний обсяг роботи становить 223 сторінки, із них 198 сторінок основного тексту. Реєстр літератури містить 234 позиції.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, завдання, предмет і об’єкт, окреслено методологічну базу, визначено наукову новизну, теоретичну та практичну значущість досягнутих результатів.
У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження семантико-граматичної асиметрії у сфері морфологічних категорій іменника” схарактеризовано історію становлення поглядів лінгвістів на феномен асиметрії в мові й з’ясовано ступінь його теоретичного осмислення, що в подальшому вможливило окреслення засад дослідження семантико-граматичної асиметрії на рівні морфологічних категорій іменника.
Аналіз лінгвістичної літератури засвідчив, що проблема асиметрії в мові на різних рівнях її організації завжди привертала увагу дослідників.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА АСИМЕТРІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок