Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння

Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння

Назва:
Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,22 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ
КИРИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРАЦІЯНІВНА
УДК 159.947.5:373.3.02-053.5] (043.3)
Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння
19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка АПН України
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Клименко Віктор Васильович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кафедра фізичної реабілітації, завідувач
Офіційні опоненти:
член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор Боришевський Мирослав Йосипович, Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, лабораторія психології особистості ім. П.Р. Чамати, завідувач;
кандидат психологічних наук, доцент Кочерга Олександр Васильович,
Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка, кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти. завідувач
Захист відбудеться „03” липня 0 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.453.02 в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України (01033, Київ, вул. Паньківська, 2)
Автореферат розісланий „03” червня 2008 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.М. Третяк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сучасні умови життєдіяльності школярів характеризуються кардинальними змінами в усіх сферах, в першу чергу, в освіті, тому суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема до розумової та мотиваційної сфер. Вирішення цього завдання пов’язане з реалізацією низки державних документів (Закон України “Про Освіту”, Національна доктрина розвитку освіти), спрямованих на розвиток українського освітнього простору, де пріоритетним завданням визначений розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості. А це, в свою чергу, вимагає вдосконалення існуючих і розробку нових педагогічних систем та психологічних підходів до розвитку школярів, що вимагає нових психолого-педагогічних досліджень.
Особливої значущості набуває питання розумового розвитку та мотивації навчальної діяльності молодших школярів, оскільки саме цей період є сензитивним для формування нового виду людської діяльності – учіння та інтенсивного розвитку пізнавальних процесів, коли закладаються основи ефективної навчальної діяльності на все життя.
Проблемі розумового розвитку і мотивації навчання увагу приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені: Л.Виготський, Г.Костюк, Н.Менчинська, Б.Зейгарник, О.Леонтьєв, А.Лурія, К.Ушинський, В.Сухомлинський, А.Валлон, Ж.Піаже, А.Маслоу, Х.Хекхаузен, Л.Божович, С.Максименко, В.Клименко, М.Дригус, М.Смульсон, О.Скрипченко, Н.Чуприкова, Т.Ілляшенко, С.Москвичов, О.Малихіна, Л.Верещагіна, В.Шадріков, Є.Ільїн, В.Вілюнас, С.Занюк та інші. Але, незважаючи на наявність робіт, в яких розкрито особливості розумового розвитку та навчальної мотивації, деякі проблеми й досі залишаються відкритими. Так, особливої уваги потребує вивчення двох питань: 1) процесу становлення та розвитку вказаних процесів у молодших школярів з різними станами фізичного здоров’я, оскільки за статистикою, в Україні на 1000 дітей припадає майже 1460 різних захворювань, 60%–70% дітей мають соматичні зрушення, у понад 80% дітей, які йдуть до школи, виявлено відхилення у стані здоров’я, у розвитку моторних функцій та мовлення, що позначається на якісних показниках навчально-виховного процесу; 2) визначення особливостей розумового розвитку молодших школярів в залежності від типу мотивації навчальної діяльності.
Відсутність психологічних досліджень розумового розвитку молодших школярів з різними станами фізичного здоров’я та з різними типами мотивації учіння зумовило вибір теми дисертаційного дослідження “Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок