Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,13 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Щербань Микола Петрович
УДК 378.663:340(043.3)
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ ­ 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті вищої освіти АПН України
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Невмержицький Олександр Артемович, Інститут вищої освіти АПН України, заступник директора
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Кондратюк Олександр Пантелеймоно­вич, Інститут педагогі­ки і психології профе­сійної освіти АПН України, голов­ний науковий спів­робітник, заслужений пра­цівник вищої школи України
кандидат педагогічних наук, професор Коваленко Євгенія Іванівна, Ніжинський державний педагогіч­ний університет імені Миколи Гоголя, завідувач кафедри педагогіки
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, кафедра педагогіки, Міністер­ство освіти і науки України, м.Полтава
Захист відбудеться 12 травня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.456.02 в Інституті вищої освіти АПН України за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту вищої освіти АПН України (01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9).
Автореферат розісланий 11 квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Уваркіна О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Україна, обравши для себе шлях розвитку та становлення дійсно суверенної і незалежної держави, далі формує державні інституції, місцеве самоврядування, систему національного права. У Конституції України, прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, визначено Україну як суверенну, незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. Основоположними принципами такої держави об’єктивно мають бути верховенство права, першочергова соціальна цінність прав і свобод людини і громадянина.
Сучасні умови розвитку аграрної галузі народного господарства потребують удосконалення системи підготовки випускників вищих аграрних навчальних закладів.
Незадовільна правова обізнаність спеціалістів і керівників фермерських господарств та сільського населення є причиною порушень основних прав і свобод, що закріплені Конституцією України. Юридичне забезпечення аграрної сфери, яка охоплює майже третю частину населення України, залишається недостатнім.
Настав час, коли правові знання і правова культура мають стати обов’язковим складником загальної підготовки випускника, особливо майбутнього молодшого спеціалістааграрника.
Проблему формування правової культури досліджували провідні філософи, педагоги, правознавці Н. Алексєєв, В. Бабкін, В. Головченко, В. Котюк, М. Орзих, М. Подберезький, Л. Рабинович, О. Скакун, С. Сливка, С. Станик та інші науковці. Аналіз праць цих та інших авторів свідчить, що у розв’язанні визначених державою завдань щодо правової культури громадян провідне місце належить загальноосвітнім і вищим навчальним закладам, де закладаються основи правової культури.
Водночас аналіз педагогічної і правової літератури та досвіду практичної діяльності вищих навчальних закладів переконує в тому, що проблема формування правової культури майбутніх молодших спеціалістів аграрного профілю цілком не вивчена і потребує поглибленого дослідження, систематизації й теоретичного узагальнення, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження: „Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І–II рівнів акредитації.”
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювалося відповідно до теми відділу педагогіки і психології Інституту вищої освіти АПН України „Психологопедагогічне проектування особистісно орієнтованих технологій навчання у вищих навчальних закладах”, державний реєстраційний номер 0103 U 000963.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І–II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок