Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГУЛЯТОРНУ СИСТЕМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ

ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГУЛЯТОРНУ СИСТЕМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ

Назва:
ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГУЛЯТОРНУ СИСТЕМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,26 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН
ЧОРНА ІННА ВАЛЕНТИНІВНА
УДК 577.391:615.277.3:577.17.087:616-006.6
ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГУЛЯТОРНУ СИСТЕМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ
03.00.04 – біохімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України.
Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор
Стойка Ростислав Степанович,
Інститут біології клітини НАН України,
завідувач відділу регуляції проліферації клітин.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Сологуб Леонід Ілліч,
Інститут біології тварин УААН,
завідувач лабораторії обміну речовин;
доктор біологічних наук, професор
Калачнюк Григорій Іванович,
Науково-дослідний інститут біотехнологічних
основ підвищення продуктивності тварин
Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького,
директор, професор кафедри органічної і неорганічної хімії
Провідна установа – Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України,
відділ механізмів протипухлинної терапії, м. Київ.
Захист відбудеться “6” червня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 в Інституті біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біології тварин УААН за адресою: 79034, м. Львів, вул. В. Стуса, 38.
Автореферат розісланий “5” травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Віщур О.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Відомо, що різні екстремальні чинники, у тім числі іонізуюча радіація, індукують продукцію цитокінів клітинами-мішенями in vitro (Goldberg Z. et al., 2002; Stoika R. et al., 2003; Teicher B.A., 2001) та in vivo (Barcellos-Hoff M.H., 1998; Kim S.H. et al, 2002) ТФР-? є цитокіном системної дії, що бере участь у сигнальних шляхах, які контролюють ріст, диференціацію та апоптоз нормальних і пухлинних клітин (Фильченков А.А. и др., 1994; Moustakas A. et al, 2002; Souchelnytskyi S., 2002) Біологічна дія ТФР-? реалізується за участю трансмембранних рецепторів ТФР-? та внутрішньоклітинних білків Smad (Dennler S. et al., 2002; ten Dijke P. et al., 2004) Однак, маловивченими залишаються молекулярні механізми, які опосередковують дотичність шляхів передавання регуляторного сигналу ТФР-? з механізмами стійкості злоякісних клітин до дії стресових чинників
Виникнення резистентності пухлинних клітин до дії протипухлинних препаратів є серйозною перешкодою під час лікування онкологічних хворих Тому поєднання хіміо- та радіотерапії систематично застосовують у клініці з метою подолання цієї проблеми Незважаючи на те, що іонізуюче випромінювання слугує ефективним засобом лікування низки злоякісних новоутворень, суттєві відмінності існують у результатах радіотерапевтичного лікування пухлин різного гістологічного походження (Ross G.M. et al., 1999) Окрім того, існує також можливість розвитку перехресної резистентності злоякісних клітин до дії хіміопрепаратів та радіації, однак механізми виникнення такої перехресної резистентності недостатньо вивчені
Отже, з’ясування ролі ТФР-? в опосередкуванні відповіді злоякісних клітин на дію радіації та протипухлинних препаратів може забезпечити основу для розробки нових підходів щодо підвищення ефективності радіо- та хіміотерапії або для більш точного передбачення наслідків такого лікування У роботі використано клітини карциноми молочної залози людини, що характеризуються різною чутливістю до протипухлинного препарату доксорубіцину Встановлено, що ці клітини також відрізняються за чутливістю до рентгенівського випромінювання, зокрема за механізмами, в яких бере участь ТФР-? Ці механізми вивчено на клітинному та молекулярному рівнях
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертаційна робота виконана у межах держбюджетної теми Бх-02Ф кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка “Вплив рентгенівського випромінювання на регуляторні системи, відповідальні за апоптоз імунокомпетентних і пухлинних клітин” (№ державної реєстрації 0105U002211), в якій автор досліджувала експресію про- та антиапоптичних білків в опромінених пухлинних клітинах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГУЛЯТОРНУ СИСТЕМУ ТРАНСФОРМУЮЧОГО ФАКТОРА РОСТУ БЕТА У КЛІТИНАХ КАРЦИНОМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З РІЗНОЮ РЕЗИСТЕНТНІСТЮ ДО ДОКСОРУБІЦИНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок