Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ І.П.КРИП’ЯКЕВИЧА

АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ І.П.КРИП’ЯКЕВИЧА

Назва:
АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ І.П.КРИП’ЯКЕВИЧА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,30 KB
Завантажень:
153
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕЧЕНКА
ЗАБОЛОТНА ІННА МИКОЛАЇВНА
УДК 930.2(477)Крип’якевич
АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ І.П.КРИП’ЯКЕВИЧА
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ-2005
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою, завданнями і характером дослідження. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (67 с., 829 найменувань), 26 додатків (33 с). Основний зміст дисертації становить 198 с.
Актуальність обраної теми визначається зростанням інтересу українського суспільства до наукового доробку попередніх генерацій вітчизняних істориків, що є не лише даниною їх пам’яті, а й об’єктивною потребою часу, яка диктує необхідність нового прочитання і неупередженої оцінки їх творчого доробку. Тому біографічний фактор в історіографії стає одним з пріоритетних напрямів досліджень, що сприяє, з одного боку, персоніфікації розвитку історичної думки, а з іншого – реконструкції особистості історика в контексті епохи, окресленню його внеску в примноження наукових знань.
У зв’язку з цим поглибленого вивчення потребує науковий доробок Івана Петровича Крип’якевича (1886-1967) – видатного українського історика, джерелознавця, археографа, одного з учнів М.Грушевського. Актуальними є реконструкція основних віх наукової біографії вченого та об’єктивна оцінка його багатогранної наукової спадщини, зокрема її археографічного і джерелознавчого аспектів. Крім того, актуальність обраної теми зумовлена науковим і суспільним значенням постаті І.Крип’якевича, необхідністю популяризації творчості вченого, потребою наукового осмислення його місця й ролі у розвитку вітчизняної археографії та джерелознавства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми „Історія формування і розвитку Української держави” (держ. реєстр № 01БФ046-01), яка включена до тематичного плану Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дослідження виступає особистість І.Крип’якевича, видатного історика, джерелознавця, археографа.
Предметом дослідження є процес становлення І.Крип’якевича як особистості та вченого, його життєвий шлях і наукова діяльність, археографічна та джерелознавча спадщина.
Мета роботи полягає у відтворенні основних віх наукової біографії І.Крип’якевича, процесу його археографічної діяльності, висвітленні заслуг у розвитку джерелознавства та поглядів на методику історичних досліджень на основі неупередженого аналізу історичних джерел, насамперед архівних матеріалів, праць ученого, а також критичного осмислення та узагальнення наукової літератури про його життя й діяльність.
Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання:–
проаналізувати стан дослідження та джерельну базу проблеми;– 
реконструювати науковий шлях І.Крип’якевича як історика, археографа і джерелознавця;– 
проаналізувати найважливіші археографічні публікації вченого, встановити характерні особливості його едиційної практики;–
- дослідити внесок І.Крип’якевича у розвиток українського джерелознавства та його методологічних засад;–
простежити підходи вченого до визначення місця і ролі спеціальних історичних дисциплін та спеціальних галузей історичних знань у джерелознавчому та історичному дослідженні.
Хронологічні рамки зумовлені особливістю дослідження персоналії та охоплюють роки життя вченого (1886-1967). Вони визначені прагненням проаналізувати процес формування І.Крип’якевича як особистості та майбутнього науковця, необхідністю дослідження його археографічної діяльності та джерелознавчої спадщини в контексті загального наукового доробку. Особлива увага приділена періоду активної наукової діяльності вченого, що охоплює 1905 – 1967 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: АРХЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ І.П.КРИП’ЯКЕВИЧА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок