Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТЬ

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТЬ

Назва:
ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,45 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Уявлень, тобто власне економічної теорії; реалізує тим самим її систе
моутворюючу роль в історії економічної думки; кореспондується з сучасн
ими моделями її розвитку; передбачає включення у неї як органічної скла
дової історії методології економічного аналі


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Горкіна Лариса Павлівна
УДК 330.8 (477):330.101.5
ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТЬ
08.01.04 – Економічна історія та історія економічної думки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі історії народного
господарства та економічної думки
Інституту економіки НАН України
Офіційні опоненти:
академік НАН України, доктор економічних наук,
професор Пахомов Юрій Миколайович, Інститут світової
економіки та міжнародних відносин НАН України, директор
доктор економічних наук, професор Бодров Володимир
Григорович, Українська Академія державного управління
при Президенті України, завідувач кафедри економічної
теорії та історії економіки
доктор економічних наук, професор Гринчуцький Валерій Іванович,
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя,
завідувач кафедри маркетингу на виробництві
Провідна організація: Київський національний економічний
університет, кафедра історії економічних учень
та економічної історії
Захист відбудеться “28“ вересня 2001 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26. 001.13 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, м.Київ, вул. Васильківська, 90 “а”, ауд. 704
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м.Київ, вул.Володимирська, 58, кім. 10
Автореферат розісланий “28“ серпня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Солодовникова І.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Історія української економічної думки - невід"ємна складова національної економічної культури, одна з найважливіших галузей економічних знань, системоутворюючу роль у якій відіграє історія становлен-ня і розвитку економічної науки, передусім - економічної теорії. Вивчення і всебічний аналіз наукової ретроспективи вітчизняної економічної думки на базі сучасної методології, виявлення харак-терних рис і закономірностей її еволюції, факторів, що впливали на неї, - необхідна умова відродження української економіч-ної культури, піднесення її до рівня світових наукових стандартів. Таке вивчення тільки розпочинається і стан йо-го на сьогодні не може бути визнаний задовільним. Необхідність всемірного сприяння цьому процесу шляхом формування власної кон-цепції еволюції економічної теорії в Україні у визначений в ди-сертації період і зумовлює актуальність теми.
Визначення та уточнення нових методологічних засад дослід-ження історії економічної думки - і світової, і вітчизняної, - одне з найактуальніших завдань сучасної історико-економічної науки. Вперше ця проблема стосовно вітчизняної думки була пуб-лічно піднята в Україні 1989 р. В. Сікорою. На початку 1990-х років з серйозним її обгрунтуванням одночасно і неза-лежно один від одного виступили з публікаціями С.Злупко, автор цієї дисертації, в тому числі разом з Т.Дерев'янкіним, а також відомий фахівець з економічної історії України І.-С.Коропецький (США) і ін. Проте і на сьогодні питання методології можна вважати більше поставле-ним, ніж розв'язаним, судячи з дискусії з цієї та споріднених проблем, в якій, крім згаданих, беруть участь і інші дослід-ники, - А.Гриценко, В.Глущенко, М.Уперенко, Н.Татаренко, Ю.Бажал, В.Бодров, В.Бадер, А.Філіпенко, В.Тарасевич, В.Єременко, В.Лозовий, С.Мочерний і ін. Маємо надію, що представлена дисертація буде корисною для більш широкого і предметно-го обговорення цієї проблеми.
На сьогодні однією з причин недосконалості впроваджуваних в Україні ре-форм є недостатнє розуміння системоутворюючої ролі ринку у сус-пільних відносинах, його загальноцивілізаційної ролі, з одного боку, та невміння оцінити його реальні можливості в умовах су-часної, значно ускладненої, соціально-економічної структури суспільства та загострення ряду глобальних, передусім природних, проблем людства, з іншого.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТЬ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок