Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЗАДНЬОЇ СКЛЕРЕКТОМІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГЛАУКОМ

Загрузка...

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЗАДНЬОЇ СКЛЕРЕКТОМІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГЛАУКОМ

Назва:
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЗАДНЬОЇ СКЛЕРЕКТОМІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГЛАУКОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,17 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ
ІМ. В.П.ФІЛАТОВА
МУРАВЕЙ
Жанна Володимирівна
УДК 617.7-007.681-089.85
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЗАДНЬОЇ
СКЛЕРЕКТОМІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД
ДО ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГЛАУКОМ
14.01.18 - Очні хвороби
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса - 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник:  кандидат медичних наук, професор Зубарєв Станіслав Федорович, Харківський державний медичний університет, професор кафедри оторино-ларингології з офтальмологією
Офіційні опоненти:  доктор медичних наук, професор Кашинцева Людмила Терентіївна, Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова, головний нау-ковий співробітник відділення глаукоми та офтальмоендокринології
доктор медичних наук, професор Кондратенко Юрій Миколайович, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, про-фесор кафедри очних хвороб
Провідна установа:  Дніпропетровська державна медична академія, кафедра очних хвороб, МОЗ України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться ".22.." жовтня.. 1999 р. о 14 . годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.556.01 в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова за адресою: 270061, Одеса-61, Французький бульвар, 49/51.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова (270061, Одеса-61, Французький бульвар, 49/51).
Автореферат розісланий “21..” вересня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук,
професор Пономарчук В.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Протягом останніх тридцяти років в усьому світі частота сліпоти від глаукоми утримується на рівні 14-16% від загальної кількості сліпих (Нестеров А.П.,1995, Ферфильфайн И.Л., 1996). За прог-но-зом Quigley H.A., 1998, у 2000 р. в світі буде приблизно 72,8 млн хворих на глаукому, серед них з двосторонньою сліпотою — 6,7 млн чоловік. В Ук-раїні за останні роки спостері-га-ється ріст хворих з піз-німи стадіями глаукоми. Згідно з даними Охрименка І.В., 1998, в 50,0% випадків анти-глаукоматозні операції виконуються у пацієнтів з третєю-четвертою ста-дією захворювання. Таким чином, медико-соціальна реабі-лі-тація хворих з глаукомами пізніх стадій є актуальною проблемою су-часної охорони здо-ров'я.
При термінальній стадії глаукоми грубі дегенеративні зміни у всіх структу-рах сліпого болящого ока, комбіноване ураження шляхів відтоку внут-рішньоочної рідини, високий рівень офтальмотонусу, що не зни-жа-ється медикаментами, неза-лежно від початкового патогенезу захворю-вання (Алек-сеев Б.М., Пивоваров Н.Н., Кабанов И.Б., 1986) зумовлюють неефек-тивність консервативного лікування, роз-винення операційних ускладнень та невисокі віддалені результати хірургічних втручань. У найбільш тяжких випадках тер-мінальних глауком енуклеація стає опе-рацією вибору (Саль-ни-кова К.Д., Сар-сембаева Р.М., Шустеров Ю.А., 1985, Бакбардина Л.М., 1996). У зв'язку з цим особливої важливості на-буває вибір ефек-тивного ор-ганозберігаючого методу лікування таких хворих.
Існує багато методів лікування термінальних глауком. Загальновиз-на-но, що консервативні методи не мають ефекту і можуть бути вико-рис-тані лише у комп-лек-сі з радикальними хірургічними (Шкроміда М.І. та інш., 1997).
Оперативні втручання на ціліарних нервах та судинах технічно скла-д-ні та приводять до розвитку ерозії і виразки рогової оболонки та енуклеації у 7,1-26,0% випадків (Ерошевский Т.И., Шишкин П.А., 1955, Ер-шко-вич И.Г., 1960). Операція ло-кальної циклодеструкції шляхом кріо- і діа-тер-модіяння на ціліарне тіло є мало-травматичною, однак стійкий гі-по-тензив-ний ефект після неї відмічається лише у 26,0-30,0% хворих (Meyer J.H., Soriano J.M., Janknecht P., Funk J., 1994), а у 50,0% спосте-рі-гається віднов-лення болю та прогре-су-ван-ня дистрофічних змін перед-нього відрізку оч-но-го яблука, що приводить до енуклеації у 10,3-15,3% прооперованих (Вью-нова Д.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЗАДНЬОЇ СКЛЕРЕКТОМІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ ГЛАУКОМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок