Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ / сторінка 20

Назва:
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,03 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Шевченка) // Семантика мови і тексту: Зб. статей VI Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ: Плай. – 2000. – С.263-266.
33.
Основні аспекти вивчення категорії оцінки у сучасному російському мовознавстві // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Донецьк: Вид-во ДонДУ. – 2000. – Вип.6. – С.288-292.
34.
Особенности функционирования лексики с семантикой оценки в русском языке конца ХХ века // Rossica Olomucensia XXXYIII (za rok 1999). Roиenka Katedry slavistiky FFUP. – Olomouc (Иeska Republika). – 2000. – S.265-272.
35.
Прагматический потенциал слов с семантикой оценки и его реализация в русской и украинской газетной коммуникации // Acta Universitatis Wratislaviensis № 2191. – Slavica Wratislaviensia CУ11. – Wrocіaw (Poland). – 2000. – S. 162-166.
36.
Формування лінгвофілософського поняття оцінки у системі поглядів українських філософів кінця ХУ – початку ХУШ ст. // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Науковий журнал. Філологічні науки.– 2000. – №5. – С.52-57.
37.
Концепт воля у свідомості мовної особистості і категорія оцінки // Записки з загальної лінгвістики. – Одеса: Астропринт. – 2001. – Вип.3. – С.53-67.
38.
Логіко-семантичний та психологічний аспекти класифікації типів оцінки в сучасному мовознавстві // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ. – 2001. – Вип.7. – С.229-235.
39.
Синтаксичні фразеологізми як реалізатори прагматичної функції // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. пр. – Харків: ХДПУ. – 2001. – Вип.6. – С.79-84.
40.
Категория оценки и национально-культурный компонент семантики // Теория и практика русистики в мировом контексте: Лингвострановедческий (культуроведческий) аспект в изучении и преподавании русского языка: Тезисы: Междунар. конф., посвященная 30-летию МАПРЯЛ, 28-30 октября 1997 г. – М.: Изд-во Института русского языка им. А.С.Пушкина. – 1997. – С.98-99.
41.
Реализация инокультурных концептов в русской речи и категория оценки // Изучение славянских языков, литератур и культур в инославянской бреде: Междунар. симпозиум, посвященный 120-летию кафедры русского языка и 50-летию Славистического общества Сербии: Тезисы и резюме. Белград, 1-5 июня 1998 г. – Белград (Югославия): Изд-во Белградского ун-та. – 1998. – С.52-53.
АНОТАЦІЇ
Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: засоби вираження категорії оцінки в українській та російській мовах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 – українська мова, 10.02.02 – російська мова. Харківський державний педагогічний університет імені Г.Сковороди, Харків, 2001.
У дисертації вперше у вітчизняному мовознавстві поставлено проблему теоретичного осмислення універсальної лінгвістичної категорії оцінки. Доведено можливість розвитку аксіологічної прагмалінгвістики як нового напряму. В його межах описано ознаки категорії оцінки в статиці та динаміці; враховано основні досягнення української лінгвофілософської думки, нового і новітнього мовознавства. Оцінку визначено як структурно-, функціонально- та прагмасемантичну категорію; подано характеристику типів класифікації значень категорії оцінки; описано засоби її вираження у проекції на текст; оцінку вивчено у ракурсі мовленнєвих та міжмовних процесів, як-от: конотація, нейтралізація/актуалізація, запозичення, міжмовна аналогія.
Ключові слова: асксіологічна прагмалінгвістика, лінгвофілософія, структурно-, функціонально-, прагмасемантична категорія оцінки.
Космеда Т.А. Аксиологические аспекты прагмалингвистики: средства выражения категори оценки в украинском и русском языках. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальностям 10.02.01 – украинский язык, 10.02.02 – русский язык. Харьковский государственный педагогогический университет имени Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок