Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ / сторінка 3

Назва:
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,03 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Івана Франка, використовувались при читанні курсів “Лексикологія”, “Словотвір”, спецкурсів, у дипломних роботах і кандидатських дисертаціях, що виконувалися під нашим керівництвом.
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані в монографії "Аксіологічні проблеми прагмалінгвістики" (2000 р., 18,5 др. арк.), розділі "Функционально-семасиологическое исследование имен предметно-признаковой семантики" (8,5 др. арк.), що належить авторові дисертації і є самостійною частиною монографії "Очерки по функциональной лексикологии", написаної в співавторстві з Ф.Бацевичем (1997 р.); у статтях, опублікованих у провідних фахових наукових журналах, а також в інших періодичних фахових наукових виданнях України та інших країн (Польща, Угорщина, Чехія), і опублікованих доповідях, тезах доповідей, що виголошувалися на симпозіумах, конгресах, конференціях різного рівня як в Україні, так і за її межами. Загальний обсяг цих публікацій – понад 15 др. арк.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списків використаної наукової (373 найменування) та художньої літератури (19 найменувань); окремі положення дисертаційного дослідження ілюструються схемами і таблицями. Текст дисертації – 369 стор., загальний обсяг – 406 стор.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі подано загальну характеристику роботи, її проблематику, обґрунтовано актуальність, визначено мету, окреслено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо її апробації.
У першому розділі дисертації “Лінгвофілософська категорія оцінки в історичному аспекті” обґрунтовано основні положення дослідження. У підрозділі 1.1. “Мовна картина світу і аксіологічна прагмалінгвістика (проблематика та методологія дослідження)” зазначено, що сучасне мовознавство розвивається в антропоцентричному напрямі, вивчаючи зв’язок мови з мисленням людини, її емоційним світом, загальнолюдськими та національно-культурними цінностями.
Оцінка – це така думка про предмет, яка виражає його характеристику з огляду на категорії цінності, а цінність – це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, прагнення тощо. Поняття цінності всеохопне: людина оцінює все, що було, є, буде, може бути і могло би бути. Аксіологія – одна з фундаментальних проблем гуманітарного і соціально-наукового пізнання, оскільки аналіз цінностей входить як аксіологічний компонент не тільки у філософські, але й соціологічні, психологічні, етнологічні та інші концепти.
Поняття “картина світу” стало основним смисловим базисом, на якому тримається вся логіко-семантична система мови. Як переконливо показав ще О.Потебня, розмежування суб’єктивного та об’єктивного змісту думки, зміст самосвідомості, здатність до абстрактного мислення, вираження зв’язків, кількість і якість мовних категорій – явища, що перебувають у розвитку. Збагачення “скарбниці думки” під час пізнання об’єктивного світу зумовлює еволюцію самосвідомості й ставлення особистості до нього, що веде до зміни типів мислення – від міфічного до поетичного і, далі, до реалістичного. Відповідно змінюються мовна картина світу (МКС) та її оцінка. Факт відображення у мові світогляду і світовідчуття як окремих індивідів, так і цілих людських груп дозволяє вважати мову специфічним знанням, поряд із знанням інтуїтивним, безпосереднім та науковим, теоретичним.
Підрозділ 1.2. “Українські філософи про статус поняття оцінки” містить короткий огляд внеску українських філософів у формування і розвиток лінгвофілософської категорії оцінки в історичній перспективі – через вивчення світогляду окремих постатей з урахуванням загальних тенденцій його формування. В українській філософській думці поняття оцінки розроблялося під впливом таких важливих чинників, як антична (зокрема давньогрецька), міфологічна (язичницька та християнська) філософії, вчення отців церкви, ісихазм як аскетичне вчення про внутрішню духовну зосередженість. У період Київської Русі “шкала оцінки” відбивала свідомість давніх українців, для якої характерними є такі оцінні опозиції, як “добро – зло”, “добре – погане”, “порядок – безлад”, ”своє – чуже”, “світло – темрява” тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок