Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"



Назва:
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,03 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ
КОСМЕДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 811.161.2+811.161.1
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ:
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
Спеціальності: 10.02.01 – українська мова,
10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі російської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Офіційні опоненти: докто-р філологічних наук, професор,
ЄРМОЛЕНКО Світлана Яківна,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу стилістики та культури мови;
докто-р філологічних наук, професор,
ОЗЕРОВА Ніна Григорівна,
Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України,
завідувач відділу російської мови;
докто-р філологічних наук, професор,
ПЕЛЕПЕЙЧЕНКО Людмила Миколаївна,
Харківський державний педагогічний
університет іме-ні Г.С.Сковороди,
завідувач кафедри методики початкового навчання.
Провідна установа – Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, кафедра української мови,
кафедра російської мови, Міністерство освіти і
науки України, м.Київ.
Захист відбудеться “14” вересня 2001 року о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.03 у Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди Міністерства освіти і науки України за адресою: 61168, м.Харків, вул.Блюхера, 2, кімн.215-А.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (61168, м.Харків, вул.Блюхера, 2, кімн.215-А).
Автореферат розіслано “29” червня 2001 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради ОЛЕКСЕНКО О.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У ХХІ ст. мовознавство входить з новою науковою парадигмою: практично досконале вивчення проблем синтактики та семантики привело до необхідності глибокого дослідження прагматики.
Актуальність дослідження зумовлена, по-перше, тим, що прагматика – міждисциплінарна наука, а міжгалузевість гуманітарних досліджень – характерна ознака сучасних наукових розвідок, оскільки подібні розробки дають змогу посилювати їхню результативність, збільшувати ймовірність виявлення синкретичних явищ і т. д.; по-друге, враховуючи те ідеальне, що лежить в основі семантики (значення, смисли, "дух"), синтактики (мовна матерія, її субстанції, форми і зв'язки), прагматика вивчає когнітивну діяльність, спрямовану на позначення фрагментів дійсності. Обриси предмету та завдань прагматики на сьогодні ще чітко не окреслені. Саме тому опрацювання окремих відгалужень прагмалінгвістики, до яких належить і виокремлена нами аксіологічна прагмалінгвістика, можна вважати доцільним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Питання аксіологічної прагмалінгвістики, що розглянуті в дисертації, пов'язані з фундаментальними дослідженнями, які здійснюються в межах наукової проблематики держбюджетної теми філологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка – РМ-390Б "Актуальні проблеми лексикографії" (№ др.0198V007432, керівник доц.Терлак З.М.). У межах цієї теми розробляється окремий підрозділ, керівник якого – авторка цього дослідження, – "Українсько-російський і російсько-український словник перекладознавчих термінів".
Мета дослідження – багатоаспектний аналіз категорії оцінки з позицій діахронії та синхронії в межах синтактики, семантики, прагматики та основних аксіологічних теорій суміжних гуманітарних наук у проекції на українську і російську мови для виявлення національної специфіки вказаних мов.
Для досягнення цієї мети необхідно розв'язати такі завдання:
-
дослідити етапи формування та розвитку оцінки у межах від поняття – до категорії, виявити окремі досягнення української філософської думки щодо розробки лінгвофілософської категорії оцінки, описати ознаки категорії оцінки в статиці та динаміці з урахуванням теорії нового та новітнього українського та російського мовознавства і на цій основі окреслити проблематику, предмет та завдання аксіологічної прагмалінгвістики;
-
проаналізувати статус оцінки як структурно-, функціонально- та власне прагмасемантичної категорії;
-
подати характеристику типів класифікації значень категорії оцінки в аспекті основних напрямів дослідницьких пошуків (логіко-семантичні, формальні, функціональні);
-
показати універсальність категорії оцінки, описавши мовні та мовленнєві засоби її виявлення в українській та російській мовах, виділивши "перехідні" (синкретичні) одиниці, спільне та відмінне в мовах;
-
описати категорію оцінки у світлі таких мовленнєвих та міжмовних процесів, як конотація, нейтралізація, запозичення;
-
охарактеризувати особливості творення засобів категорії оцінки у проекції на текст, враховуючи типові ситуації, умови, модуси тощо.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Реферат на тему: АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок