Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Загрузка...

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,44 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ
Мiщенко Наталія Михайлiвна
УДК 338.43.02
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук.
Київ-2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті економічного прогнозування Національної академії наук України
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України ГОЛІКОВ Володимир Іванович, Інститут економічного прогнозування НАН України, завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН ЮРЧИШИН Володимир Васильович, Інститут аграрної економіки УААН, завідувач відділу
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ШАБЛИСТА Любов Миколаївна, Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа – Національний аграрний університет при Кабінеті Міністрів України, кафедра менеджменту та маркетингу, м. Київ.
Захист відбудеться “30” березня 2000 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, Київ - 11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, Київ - 11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “29” лютого 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Подолання кризових явищ в агропродовольчому комплексі України, вирішення завдань його реформування вимагає вдосконалення системи управління АПК в цілому, у тому числі сільського господарства, яке виступає його органічною складовою. В Україні все ще фактично відсутня обгрунтована, законодавчо визначена державна аграрна політика, спрямована на формування конкурентоздатного аграрного сектора. Причини цього не тільки суб’єктивні, а й об’єктивні. Мова йде про надзвичайно глибокі і системні соціально-економічні трансформації на селі.
Вагомий внесок у дослідження загальнотеоретичних проблем реформування аграрної сфери в умовах розвитку державності зробили вітчизняні вчені – Дем’яненко М.Я., Завадський Й.С., Терещенко В.К., Трегобчук В.М., Лукiнов І.І., Онищенко О.М., Пасхавер Б.Й., Прокопа І.В., Саблук П.Т., Шепотько Л.О., Шпичак О.М., Юрчишин В.В. та інші. Водночас суттєвим чинником, який стримує ефективний розвиток сільського господарства, все ще залишається недостатність наукового вирішення питань удосконалення організації та методів державного управління. Отже, необхідність поглибленого наукового розроблення проблем державного управління аграрною сферою та їх непересічне практичне значення й зумовили зрештою вибір теми дослідження, визначили мету і завдання дисертаційної роботи.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є опрацювання методологічних i методичних засад державного управління сільським господарством в умовах перехідної економіки. Для цього передбачалось розв’язання таких наукових завдань:

опрацювати концептуальні засади та методологічні положення організації управління аграрною сферою в трансформаційний період;

проаналізувати ефективність процесів державного управління агросферою, формування та реалізації аграрної політики в Україні;

розкрити зміст, структуру, особливості, форми та досягнуті ефекти регулювання сільського господарства в умовах ринкового господарювання, спираючись на фундаментальні положення економічної теорії та зарубіжний досвід державного регулювання аграрним сектором;

обгрунтувати практичні пропозиції по вдосконаленню механізмів регулювання та структурно-функціональної побудови системи державного управління сільським господарством.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку органiзацiйно-методичних засад державного управління сільським господарством в умовах реформ. Були досягнуті нові результати, серед яких найбільш важливими є:

визначена специфіка сільського господарства як об’єкта управління ринкового типу, яка полягає у його хронічно невигідному положенні у системі ринкових трансакцій, зокрема, у трансформаційний період; обгрунтована необхідність його державного регулювання та підтримки в нових господарських умовах;

з’ясовані причини неефективності сучасної системи управління сільським господарством; розкрита її невідповідність цілям сталого розвитку вітчизняного сільського господарства;

визначені основні напрями удосконалення державного управління агросферою в умовах трансформаційного періоду як комплекс взаємопов’язаних заходів по вирішенню проблем: а) державного сприяння базовим структурно-iнституцiональним перетворенням; б) формування раціональної системи державного протекціонізму; в) переходу до економічних методів регулювання ринків агропромислового виробництва.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок