Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ” У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ” У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Назва:
ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ” У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,91 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
МЕЛЬНИК РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА
УДК 811.112.2(043)
ПРИКМЕТНИКИ
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ”
У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор філологічних наук, професор
ОГУЙ Олександр Дмитрович,
завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, професор
ПРИХОДЬКО Анатолій Миколайович,
завідувач кафедри теорії та практики перекладу Київського міжнародного університету |
кандидат філологічних наук, доцент
ПАСЛАВСЬКА Алла Йосипівна,
доцент кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка |
Провідна установа: |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра германської філології |
Захист відбудеться 16 травня 2007 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано 14 квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к.філол.н., доцент О.А.Шпак
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У традиційній лінгвістиці, розглядаючи слово як єдність позначення та позначуваного, дослідники звично диференціюють об’єкт дослідження через його ономасіологічний та cемасіологічний аспекти. Нині все актуальнішим стає цілісний розгляд позначення та значення, який знаходить своє оптимальне вирішення через динамічну категорію “мовної картини світу” (МКС) як систематизацію плану змісту мови засобами її мовного вираження.
Мовна картина світу репрезентує більш широку – понятійну (за Й.Тріром та Л.Вайсгербером) чи концептуальну картину світу (ККС) – феномен, що відображається в мовній свідомості у вигляді ціннісно-орієнтованої матриці світу і є результатом абстрагуючої діяльності людини-мовця. МКС та ККС інтегрує вербальний фактор, причому ключовим елементом першої є слово, а друга оперує образами та концептами (А.М.Приходько), що співвідносяться з поняттями логіки. Оскільки концептуальна картина світу, на думку дослідників, є основою для формування мовної картини світу, то певним підґрунтям для МКС виступають концепти та їх поєднання – концептосистеми, на вивчення яких спрямовано такий актуальний напрямок сучасної когнітивної лінгвістики, як концептологія (А.Д.Бєлова, С.А.Жаботинська, В.І.Карасик, В.В.Козловський, О.С.Кубрякова, А.М.Приходько, Ж.П. Соколовська, І.А.Стернін, Р.М.Фрумкіна; G.Lakoff, R.Langacker, A.Wierzbicka та ін.). Ми дотримуємось польового розуміння концепту як певної поняттєвої сфери, що покривається відповідними лексичними угрупованнями, зокрема, різночастиномовними семантичними полями та їх складовими – одночастиномовними лексико-семантичними групами (ЛСГ). ЛСГ виступає найбільш адекватною моделлю як для заповнення фрагменту МКС, так і для реконструкції лексико-семантичної системи мови (А.А.Уфімцева).
Основна увага в нашій роботі звертається на дослідження саме ЛСГ прикметників у межах концептосистеми СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ, оскільки ця частина мови, що оптимально виражає сигніфікативний аспект семантики, залишається однією з найменш вивчених. Слід зазначити, що іменники зі значенням Arbeit поставали предметом лексикографічно-типологічного аналізу в працях Б.І.Гінки, Т.О.Дегтярьової, В.В.Левицького, К.Раковіце, K.Ehrismann, M.Krupp та частково Г.Шнайдевінд, яка вивчала ще й двн.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “СТАРАННИЙ, ПРАЦЬОВИТИЙ” У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок