Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ДИФТЕРІЇ

ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ДИФТЕРІЇ / сторінка 3

Назва:
ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ДИФТЕРІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,79 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
diphtheriae, і спостерігається зміна чутливості патогенних коринебактерій до протимікробних препаратів.
Показано, що електронний пучок порівняно з іншими досліджуваними фізичними чинниками спричиняє найбільш виражене пригнічення продукції дифтерійного екзотоксину. Доведено залежність між дозою опромінення та ознакою токсиноутворення; визначено режими дії електронного пучка в процесі вилучення соматичних антигенів патогенних коринебактерій, при яких знижується вихід екзотоксину.
Практичне значення отриманих результатів. Розроблено схему послідовної екстракції та виділення соматичних антигенів, на основі яких запропоновано спосіб приготування еритроцитарного діагностикуму для оцінки антибактеріального протидифтерійного імунітету у інфікованих осіб.
Результати досліджень використовуються в лекційних матеріалах на кафедрах клінічної імунології і мікробіології Харківської медичної академії післядипломної освіти; імунології, алергології та ендокринології Буковинської державної медичної академії МОЗ України; біотехнології та аналітичної хімії Національного Технічного Університету “ХПІ”
Експериментальні дані роботи відносно одержання соматичних антигенів та впливу фізичних факторів на біологічні властивості збудника дифтерії стали вихідними для подальшого планування двох нових наукових тем: АМН 50/02 “Вивчення імуногенних властивостей захищених полімерними сполуками мікробних клітин, полісахаридних та поліпептидних антигенів збудників кашлюку, дифтерії при парентеральному, ентеральному та трансдермальному шляху їх введення” та ІН 54/2003 “Вплив електромагнітних полів (ЕМП) в широкому діапазоні частот на біологічні властивості збудників дифтерії та кашлюку”.
Особистий внесок здобувача. У закінченій дисертаційній роботі особисто здобувачеві належить: дослідження міжмікробних взаємовідносин патогенних коринебактерій з представниками мікробіоценозів, вивчення ознак токсигенності та резистентності до протимікробних препаратів, вивчення чутливості та специфічності діагностичної системи, математико-статистична обробка результатів експериментів та оформлення дисертації.
Розділи роботи пов’язані з вивченням впливу фізичних факторів на збудник дифтерії виконані здобувачем на базах Харківського Національного Університету ім. В.Н. Каразіна та Національного Наукового Центру Харківського інституту фізики і технології.
Розробка схеми послідовної екстракції соматичних антигенів та визначення їх хімічного складу проведена в лабораторії біохімії Інституту мікробіології і імунології
ім. І.І. Мечникова АМН України (під керівництвом к.б.н., с.н.с. Щетиніної В.М.)
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на: науково – практичній конференції “Актуальні питання мікробіології, епідеміології, та імунології інфекційних хвороб” (м. Харків, 1993); Х111 Українському з’їзді наукового товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів ім. Д.К. Заболотного (Київ – Вінниця, 1996); Міжнародній науковій конференції “Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями” (м. Харків, 2003).
Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано в 13 наукових працях, (3 праці без співавторів), з них 5 статей в провідних наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, одержано 2 деклараційні патенти України.
Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 144 сторінках машинописного тексту, вміщує в собі вступ, огляд літератури, три розділи власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів досліджень, висновки. Список літератури нараховує 236 вітчизняних та зарубіжних джерел. Робота ілюстрована 24 таблицями та 10 малюнками.
Основний зміст дисертації
Матеріал і методи досліджень. Обстежено 2211 осіб, серед яких виявлено 247 носіїв коринебактерій дифтерії. Проведено вивчення міжмікробних взаємовідносин C.diphtheriae в природних та експериментально створених 120 однокомпонентних, 270 двохкомпонентних та 130 трьохкомпонентних асоціаціях, в яких було використано 395 штамів умовно – патогенних бактерій (стафілококи, стрептококи, ентерококи, псевдодифтерійна паличка, анаеробні мікроби) і 15 штамів збудника дифтерії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ВПЛИВ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРСИСТЕНЦІЮ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ДИФТЕРІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок