Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО СОНЯЧНОГО ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО СОНЯЧНОГО ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ / сторінка 2

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО СОНЯЧНОГО ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,37 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Предмет дослідження - процеси теплопереносу й аеродинаміки в складних огороджуючих конструкціях будинків з урахуванням різних архітектурних рішень.
Методи досліджень. Теоретичні положення й обґрунтування отриманих рішень здійснені автором на основі системного підходу, базуються на основних положеннях термодинаміки і теорії тепло- і масообміну. Математичні моделі складені з урахуванням термодинаміки, тепло- і масопереносу й аеродинаміки. Достовірність наукових результатів дисертаційної роботи підтверджується порівнянням результатів досліджень, виконаних автором, з експериментальними і розрахунковими даними інших авторів.
Наукова новизна отриманих результатів:
· нові експериментальні дані з ефективності сонячних колекторів з склопакетами типу "Теплове дзеркало";
· результати дослідження пасивних систем сонячного опалення будинків з урахуванням архітектурних рішень;
· удосконалена методика оцінки енергоефективності будинку з урахуванням архітектурно-планувальних та інженерних рішень.
Практична значимість результатів досліджень:
· розроблені математичні моделі дозволяють врахувати вплив різних параметрів огороджуючих конструкцій та архітектурних рішень;
· обґрунтовано вплив архітектурно-планувальних рішень на ефективність пасивних систем сонячного опалення будинків;
· дано рекомендації з проектування опалювально-вентиляційних систем енергоефективних будинків і визначення критеріїв оцінки їхньої ефективності.
· матеріали дисертаційної роботи включені до робочих програм навчальних курсів "Опалення", "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії", "Енергоефективність опалювально-вентиляційних систем" в ХДТУБА.
Особистий внесок автора. Дослідження, що увійшли до дисертаційної роботи, зроблені автором самостійно. Особистий внесок здобувача включає постановку мети і задач дослідження, обґрунтування принципів і методів їхнього проведення, розробку математичних моделей, якісний і кількісний аналіз результатів, їхня інтерпретація. У роботах, результати яких опубліковані в співавторстві, автор брав участь у постановці задач, виборі об'єктів і методів дослідження, науковому аналізі й узагальненні результатів.
Апробація роботи. Основні результати дисертації доповідалися й обговорювалися на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури у 2002 - 2006 р.р. і на IX Міжнародній науково-практичній конференції "Наука та освіта - 2006", Дніпропетровськ.
Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано в 5 роботах.
Структура й об'єм роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, що налічує 124 найменування, один додаток і містить 85 сторінок основного тексту, 34 рисунки і 6 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, її наукова новизна і практична цінність, сформульовані мета й основні задачі досліджень, показано зв'язок з науковими програмами і планами.
У першому розділі викладено огляд літературних джерел щодо вивчення використання сонячної енергії в системах опалення будинків.
Показано, що інтенсивно розвиваються автономні альтернативні системи енергозабезпечення з використанням сонячної енергії, енергії вітру та ґрунту.
Зараз широко проводяться дослідження комплексних альтернативних установок із використанням різних видів енергії в одній установці. Виробництво сонячних колекторів в Україні поступається закордонним країнам і складає біля 6 см2 на одного мешканця. Як показують метеорологічні дані для географічних умов України опівдні при падінні сонячної радіації на поверхню колектора під кутом 45є рівень її складає 1200 кВт/м2. При цьому ККД геліоколектора складає 40-50%, і кількість корисного тепла на виході з колектора складає 400-600 кВт/м2. З урахуванням теплових втрат, зміни в часі потужності сонячного випромінювання, середньорічна кількість корисно спожитої теплоти нетто на виході з колектора може скласти до 200-300 кВт/м2.
Іншим напрямком у підвищенні енергозбереження є створення "енергоефективних будинків", що з'явилися в 1974 році.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВНОГО СОНЯЧНОГО ТЕПЛОНАДХОДЖЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок