Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,90 KB
Завантажень:
196
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ситенко Ольга Олександрівна
УДК 81’1+811.16+811.11(043.3)
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ
В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ
Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Донецьк – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі мовознавства та російської мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Загнітко Анатолій Панасович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри української мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Денисова Світлана Павлівна,
Київський національний лінгвістичний
університет, завідувач кафедри теорії і
практики перекладу;
кандидат філологічних наук, доцент
Іваницька Наталія Борисівна,
Вінницький торговельно-економічний
інститут Київського національного
торговельно-економічного університету,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін.
Захист відбудеться «5» червня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.10 в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська 24, головний корпус, конференц-зала.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська 24.
Автореферат розісланий «04» травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
к. філол. н., доцент М.О.Вінтонів


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У сучасній теорії та методології мовознавства функціональний підхід до дослідження мовних фактів набуває особливої актуальності у зв’язку зі зверненням лінгвістики до вивчення мови в її реальному функціонуванні, що зумовлює комплексний підхід до аналізу мовних явищ, коли кожна окрема одиниця мови, постаючи складником цілісної системи, досліджується з погляду виконуваних нею функцій. З іменами Ш. Баллі, О.В. Бондарка, І.Р. Вихованця, О. Єсперсена, І.О. Бодуена де Куртене, О.М. Пєшковського, О.О. Потебні та ін. пов’язують функціональний підхід до вивчення мови як складної системи, утворюваної ієрархічними мовними рівнями. На сучасному етапі активно розробляється один із напрямів функціональної граматики, який базується на понятті поля, зокрема, функціонально-семантичного поля (О.В. Бондарко, І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко, О.О. Тараненко тощо). Цей аспект функціональної граматики спрямований на дескрипцію функцій тих чи інших компонентів мови (граматичних форм, синтаксичних конструкцій, лексики) в їхній взаємодії з відповідним середовищем, парадигматичним або мовленнєвим.
Незважаючи на значну кількість праць, присвячених дослідженню мовних явищ на основі польового принципу (В.Г. Адмоні, О.І. Бєляєва, О.В. Бондарко, І. Вахек, В.Г. Гак, О.В. Гулига, М.М. Гухман, Л. Деже, Н.О. Слюсарева, О.І. Шендельс та ін.), проблема демінутивності (в дисертаційній роботі використовується термін демінутивність як синонімічний за значенням до лексеми здрібнілість, однак який є значно ширшим за своїм значеннєвим діапазоном, а відтак постає універсальним термінологічним засобом для номінування досліджуваного мовного аспекту) як одного з мовних явищ, що репрезентує своєрідний семантичний синтез та інтегрує одночасно значення розмірної ознаки об’єктивно існуючих предметів та емоційно-оцінного відношення до них з боку мовця, з використанням терміна функціонально-семантичне поле (далі ФСП) не мала ґрунтовного студіювання в загальнотипологічному та контрастивному аналізі одно- та різноструктурних мов. Саме тому в сучасних умовах постає необхідність визначення регулярності / нерегулярності певних засобів реалізації семантики демінутивної ознаки та встановлення специфіки градуювання такої семантики, простеження спеціалізованих експлікативних засобів вираження функціонально-семантичного поля демінутивності в слов’янських та германських мовах, залишається нерозкритим питання виділення ядерних / приядерних / периферійних структур цього ФСП у споріднених та неспоріднених мовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЗДРІБНІЛОСТІ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок