Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ТЕПЛОМАСООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА В ПАРОРІДИННИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ

ТЕПЛОМАСООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА В ПАРОРІДИННИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ / сторінка 4

Назва:
ТЕПЛОМАСООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА В ПАРОРІДИННИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,88 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Представлені в роботі математичні моделі використовуються з метою вивчення природи фізичних механізмів і явищ, які визначають динамічні та енергетичні показники конкретних масообмінних та диспергуючих апаратів, а також для аналізу технологічних процесів з метою контролю і оптимального управління. На основі цих моделей розроблені науково обгрунтовані методики розрахунків роботи апаратів і технологічних ліній, які базуються на принципах ДІВЕ.
Результати, які представлено в дисертації, увійшли до матеріалів роботи “Створення i впровадження енергоресурсозбережних технологiй i обладнання на основi принципу дискретно-імпульсного введення енергії”, за яку в 1997 році дисертант у складі авторського колективу отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.
Враховуючи очевидну направленість новітніх фундаментальних досліджень з динаміки бульбашкових систем, що провадяться в багатьох наукових центрах в світі, на вирішення важливих практичних проблем, таких як прогнозування і запобігання виникненню аварійних ситуацій на ТЕС і АЕС, надійний контроль за процесами в ракетних та авіаційних двигунах, зменшення руйнувальних ефектів кавітаційної ерозії тощо, і беручи до уваги важливість таких проблем для України, слід очікувати, що результати дисертаційної роботи знайдуть широке застосування.
Особистий внесок здобувача полягає в постановці задач дослідження, обгрунтуванні положень, які визначають наукову новизну і практичне значення роботи, у створенні і вдосконаленні математичних моделей і прикладних комп'ютерних програм, постановці і виконанні обчислювальних експериментів, аналізі одержаних результатів та їх порівняння з результатами інших авторів.
Апробація результатів дисертації. Основні результати оголошувались і обговорювались на наукових семінарах Інституту технічної теплофізики НАНУ, на Національних та Міжнародних конференціях: Міжнародному семінарі по явищам переносу в багатофазних потоках (Дубровник, СФРЮ, 1987); YI Міжнародному симпозіумі з сушки IDS'88 (Версаль, Франція, 1988); II Всесоюзній нараді "Метастабільні фазові стани - теплофізичні властивості та кінетика реакції" (Свердловськ, 1989); YIII Всесоюзній конференції "Двофазні потоки в енергетичних машинах і апаратах" (Ленінград, 1990); II, III и IY Мінських міжнародних форумах по тепломасообміну (Мінск, Білорусь, 1992, 1996, 2000); Міжнародних конференціях "Явища переносу. Наука та технологія" (Пекін, Китай, 1992, 1996); XYII, XYIII, XIX і XX конференціях країн СНД "Дисперсні системи" (Одеса, 1996, 1998, 2000, 2002); IX міжнародній конференції "Удосконалення процесів та апаратів хімічних, харчових та нафтохімічних виробництв" (Одеса, 1996); Міжнародному симпозіумі "Двофазні течії “рідина-рідина” і явища переносу" (Анталія, Туреччина, 1997); II Російській національній конференції по теплообміну (Москва, 1998); I і II Міжнародних конференціях "Проблеми промислової теплотехніки" (Київ, 2000, 2002).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 45 друкованих праць, в тому числі 21 стаття у провідних фахових журналах та збірниках наукових праць, 2 авторські свідоцтва, 22 публікації у матеріалах і тезах конференцій. Основні результати досліджень містяться у роботах [1-35].
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел з 467 найменувань. Дисертація містить 305 сторінок друкованого тексту та 129 рисунки.
ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок з науковими програмами, темами, планами, сформульовано мету та задачі досліджень, наведено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок автора, апробацію результатів роботи.
В першому розділі роботи розглянуто основні положення принципу ДІВЕ як універсального підходу до розробки методів інтенсифікації технологічних процесів в дисперсних середовищах.
Гідродинамічний вплив на процеси масопереносу та диспергування в гетерогенних дисперсних середовищах можливий лише за умови існування відносного руху дисперсної фази.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему: ТЕПЛОМАСООБМІН ТА ГІДРОДИНАМІКА В ПАРОРІДИННИХ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ТЕПЛОФІЗИЧНІ ОСНОВИ ДИСКРЕТНО-ІМПУЛЬСНОГО ВВЕДЕННЯ ЕНЕРГІЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок