Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ, СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ОКСИМIВ 2-АМIНОБЕНЗОФЕНОНIВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Загрузка...

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ОКСИМIВ 2-АМIНОБЕНЗОФЕНОНIВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Назва:
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ОКСИМIВ 2-АМIНОБЕНЗОФЕНОНIВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,37 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
ФIЗИКО-ХIМIЧНИЙ IНСТИТУТ iм. О.В. БОГАТСЬКОГО
КУЛIКОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
УДК 547.89+547.574+547.856
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ОКСИМIВ
2-АМIНОБЕНЗОФЕНОНIВ
ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
02.00.03 – органiчна хiмiя
АВТОРЕФЕРАТ
Дисертацiп ?а здобуття наукового ступеня
кандидата хiмiчних наук
Одеса – 2005
Дисертацією є рукопис.
 
Робота виконона на кафедрi органiчноi хiмiп ?деського нацiонального унiверситету iм. I.I. Мечникова МОН Украiни та у вiддiлi медичноi хiмiп ?iзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН Украiни
Науковий керiвник: академiк НАН Украiни, доктор хiмiчних наук, профессор Андронатi Сергiй Андрiйович, Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського НАН Украiни, завiдувач вiддiлу медичноi хiмiп
Офiцiйнi опоненти: чл.-кор. НАН України, доктор хiмiчних наук, професор Лук'яненко Микола Григорович, Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського НАН Украiни, завiдувач вiддiлу тонкого органiчного синтезу
кандидат хiмiчних наук, старший науковий спiвробiтник Водзiнський Сергiй Валентинович,
Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова МОН Украiни, ПНДЛ-5
Провiдна установа: Інститут органічної хімії НАН України, м. Киiв
Захист вiдбудеться “ 27 ” жовтня 2005 року о 10 годинi на засiданнi спецiа-лiзованоi вченоi ради Д 41.219.02 в Фiзико-хiмiчному iнститутi iм. О.В. Богатського НАН Украiни (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86).
З дисертацією можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН Украiни (65080, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 86).
Автореферат розiсланий “ 27” вересня 2005 р.
Вчений секретар спецiалiзованоi
вченоi ради, кандидат хiмiчних наук Литвинова Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть роботи. Похідні ?-амiнокарбонiльних сполук (2-амiнобензофенони, 2-амiнобензальдегiди), їх гiдразони, арилгiдразони, семiкарбазони та ін. широко використовуються як прекурсори у синтезі гетероциклiчних сполук, включаючи різноманітні мезо- і макрогетероцикли. Крім розвитку методів синтезу таких сполук дослідження в цій області переслідують своєю метою вивчення їх структури i біологічної активності. У проблемній лабораторії синтезу психотропних препаратів ОНУ та ФХI НАН України ім. О.В. Богатського роботи в даному напрямку ведуться протягом тридцяти років. Разом з тим оксими ?-амiнокарбонiльних сполук (похідні син- і анти-iзомерiв оксимiв 2-амiнобензофенонiв, а також мезо- і макрогетероцикли на їх основі) є менш дослiдженими. Окремі уривчасті відомості свідчать про специфіку, різноманіття властивостей як самих оксимiв ?-амiнокарбонiльних сполук та їх похідних, так і конденсованих мезо- та макрогетероциклiчних структур i, зокрема, дибензодiоксатетрааза-макрогетероциклiв (ДДТМГ).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiя є частиною дослiджень ФXI iм. О.В. Богатського НАН Украiни за темою № 223 (№ держ. реєстрацiї 0197U008685, 1997-1998 р.), 234 (№ держ. реєстрацiї 0100U001145, 1999-2001 р.), 256 (№ держ. реєстрацiї 0102U001465, 2002-2004 р.).
Мета i завдання дослiдження. Мета дисертацiї – синтез, вивчення просторової структури, фiзико-хімічних властивостей та біологічної активності оксимiв 2-амiнобензофенонiв, їх похідних та продуктів їх перетворень (6-замiщених 1,2-дигiдро-4-фенiлхiназолiнiв, а також 16- і 18-членних ДДТМГ). Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 1) здійснити синтез стереоiзомерних оксимiв 2-амiнобензофенонiв, хiназолiн-3-оксидiв, вивчити їх просторову будову, антиагрегацiйну активність; 2) розробити методи синтезу 16- і 18-членних ДДТМГ; 3) дослідити хімічні перетворення 16- і 18-членних ДДТМГ (взаємодію з N-нуклеофiлами, метилування, гідроліз); 4) вивчити комплексоутворюючу здатність 16- і 18-членних ДДТМГ з іонами лантанiдiв (Eu3+, Yb3+); 5) вивчити протисудомну активність 16- і 18-членних ДДТМГ.
Об'єкт дослiдження: оксими 2-амiнобензофенонiв та їх похідни, 16- и 18-членнi ДДТМГ.
Предмет дослiдження: разробка методiв синтезу похідних оксимiв 2-амiнобензофенонiв, 16- и 18-членних ДДТМГ, вивчення особлiвостей їх будовi, властивостей та біологічної активності.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА I ВЛАСТИВОСТІ ОКСИМIВ 2-АМIНОБЕНЗОФЕНОНIВ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок