Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Назва:
ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,24 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГЕРАСЬКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 633.11: 577.12.1
ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ
РЕАКЦІЇ РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
03.00.12 – фізіологія рослин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Умань – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Таврійському державному агротехнологічному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник ? доктор сільськогосподарських наук, професор
КАЛИТКА Валентина Василівна,
Таврійський державний агротехнологічний
університет, завідувач кафедри загального
землеробства
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
СИЛАЄВА Алла Михайлівна,
Інститут садівництва УААН,
головний науковий співробітник;
кандидат біологічних наук
СИТАР Оксана Володимирівна,
Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка, науковий співробітник кафедри
фізіології та екології рослин
Захист відбудеться ”3”квітня 2008 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.844.02 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20305.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Уманського державного аграрного університету за адресою: вул. Давиденка, 2, м. Умань.
Автореферат розісланий ”27” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.П. Карпенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасні сорти пшениці озимої характеризуються високим потенціалом продуктивності (Литвиненко М.А., 2001). Однак забруднення оточуючого середовища радіоактивними ізотопами, важкими металами і пестицидами, глобальні зміни клімату, що спостерігаються в останні роки, еволюційні процеси в популяціях шкідливих організмів зменшують стійкість рослин до абіотичних та біотичних стресів (Санін С.С., 2000), через це виробництво зерна пшениці озимої поки що нестабільне: коливання врожайності становлять понад 50 ц/га (Уліч О.Л., 1999). Фізіолого-біохімічні дослідження показали, що до неспецифічних реакцій рослинного організму на стрес належить посилене утворення активних форм кисню, які ініціюють пероксидне окиснення ліпідів (Тарчевський І.А., 2002). Введення екзогенних антиоксидантів захищає клітини, тканини і весь організм від негативних прооксидантних впливів, підвищує стійкість проти біотичних та абіотичних стресів, урожайність рослин (Жук О.І. та ін., 2002; Нижник Т.П. та ін., 2004; Куриленко І.М., Палладіна Т.О., 2005), але разом з тим може обмежувати їхні адаптаційні можливості (Артюшенко П.М., 2003), посилювати інгібуючу дію пестицидів на ростові процеси на ранніх етапах розвитку (Біляновська Т.М. та ін., 1998). На даний час питання впливу екзогенних антиоксидантів на фізіолого-біохімічні процеси та урожайність сільськогосподарських рослин є недостатньо вивченим, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи і визначило основні напрямки наших досліджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на кафедрі загального землеробства за планом науково-дослідних робіт Таврійського державного агротехнологічного університету за темою: “Фізіолого-біохімічні механізми впливу антиоксидантів на якісні та кількісні показники виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції” (державний реєстраційний № 0102U000693) згідно з державною науково-технічною програмою “Виробництво, переробка та зберігання сільськогосподарської продукції”.
Мета і завдання досліджень. Метою роботи було з’ясувати вплив передпосівної інкрустації насіння пшениці озимої антиоксидантами на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах, стійкість рослин до біотичних і абіотичних стресів, урожайність та якість зерна.
Завданням досліджень було встановити вплив різних концентрацій комплексного антиоксидантного препарату АОК-М на: інтенсивність процесів ліпопероксидації, активність антиоксидантних ферментів та вміст низькомолекулярних антиоксидантів; стан пігментного комплексу; ступінь ушкодження клітинних мембран листків та виживання проростків за дії негативних температур; зараженість фітопатогенами насіння, ступінь ураження хворобами; енергію проростання, схожість, силу росту насіння; урожайність, продовольчу та посівну якість зерна; економічну ефективність вирощування пшениці озимої.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок