Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,92 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Технологічний університет Поділля (м.Хмельницький)
На правах рукопису
БОГДАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
УДК 331.101.26
ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ
Спеціальність 08.09.01 - Демография,економіка праці,
соціальна економіка і политика
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Хмельницький - 1998
Дисертація є рукописом.
Роботу виконано в Одеському державному економічному університеті.
Науковий керівник : доктор економічних наук,професор
Крижко Іван Данилович,
Одеський державний економічний університет, кафедра економіки та соціології праці
Офіційні опоненти : доктор економічних наук,професор
Фільштейн Леонід Михайлович,
Кіровоградський інститут сільскогосподарського
машинобудування,завідувач кафедрою економіки
праці та менеждменту
кандидат економічних наук,доцент
Петюх Василь Миколайович,
Київський національний економічний університет,
кафедра управління трудовими ресурсами
Провідна установа: Рада по вивченню продуктивних сил сил України
НАН України, відділ регіональних проблем та
ринку праці.
Захист дисертаціїї відбудеться ’’25’’ грудня 1998 р. о 8 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К.70.052.01 Технологічного університету Поділля за адресою: 280016 , м. Хмельницький , вул. Інсти тутська, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Технологічного університету Поділля (м.Хмельницький).
Автореферат розісланий ’’28’’ травня 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, доцент Нижник В.М.
1
Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми та ступінь її дослідження. Розбудова со-ціально орієнтованої економіки в Україні потребує корінних змін в усіх аспектах управління народним господарством, зокрема в управлінні трудовими ресурсами, їх формуванні. Початковий рівень становлення відносин зайнятості населення і нерозвинутість механізму функціонування ринку праці не дозволяють ефективно впливати на формування професійно-кваліфікаційної та посадової структури робочої сили відповідно до потреб ринкового виробництва. Розробка планів задовільнення майбутньої потреби у працівниках, профорієнтації та підготовки кадрів за професіями, спеціальностями, відповідних до вимог сучасного виробництва, ускладнено тим, що ліквідовано стару систему управління господарством, а нову ще не створено; має місце кризовий стан економіки і приховане безробіття; відсутні планові показники впровадження у галузях і підприємствах досягнень НТП; зруйновано систему статистичної звітності про зміни у професійно-кваліфікаційній та посадовій структурі кадрів.
Становлення ринкових відносин, подальший розвиток малих та сумісних підприємств, упровадження досягнень НТП приводять до більш складного змісту праці, потребують формування робітників широкого профілю і викликають об’єктивну необхідність удосконалення організаційно-методичних підходів до прогнозування професійно-посадової структури трудових ресурсів.
Більш глибокого дослідження потребує визначення факторів, які впливають на зміни у професійній та посадовій структурі трудових ресурсів у ринковій економіці, а також можливостей їх урахування у практичній роботі з прогнозування підготовки кадрів для ринкового виробництва. Виникає потреба підвищення психологічної підготовки населення до роботи у ринкових умовах, що сприятиме здатності робітників до професійної та територіальної мобільності, їх конкурентоспроможності.
Актуальність та практична важливість означених проблем, їх недостатня дослідженість визначили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямки дисертаційного дослідження вибрано відповідно до замовлення Науково-дослідного центру з проблем зайнятості та ринку праці (НЦ ЗРП) НАН України і Міністерства праці України Одеському державному економічному університету на виконання науково-дослідних робіт за темами “Соціально-економічне дослідження незайнятого населення і безробітних Одеської і Херсонської областей в умовах ринкової економіки” (№держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок