Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО

Назва:
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,57 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Коваль Михайло Володимирович
УДК 930(091):001.92:372.8
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА
ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО
Спеціальність 07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Чернівці – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор
ДОБРЖАНСЬКИЙ Олександр Володимирович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, факультет історії,
політології та міжнародних відносин,
декан факультету.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович,
Інститут історії України НАН України,
відділ історії України другої половини
ХХ століття, завідувач відділу;
доктор історичних наук, професор
БРИЦЬКИЙ Петро Павлович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, кафедра історії України,
професор кафедри.
Захист відбудеться “ 31  ” січня 2008 р. о 14-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий “ 28  ” грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. М. Скорейко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Після проголошення незалежності України в 90-х рр. XX ст. розпочався якісно новий, черговий етап у розвитку історичної біографістики, що об’єктивно посіла одне з провідних місць у тематиці історичних досліджень. Значне місце займають розвідки про діячів радянської України. Одним із активних комуністів, фундатором радянської влади в Україні був Володимир Петрович Затонський (1888-1938 рр.), який увійшов у вітчизняну історію як радянський державний, громадський діяч, неодноразовий нарком освіти України. З його іменем нерозривно пов’язана історія становлення й розвитку освіти та культури України від початку існування радянської влади до кінця 1930-х рр.
Разом з тим відсутність в українській історичній науці спеціального дослідження про В. П. Затонського актуалізує поглиблене вивчення його громадсько-політичної, культурно-освітньої та військової діяльності, переосмислення його місця і ролі у вітчизняній історії. При цьому суттєвим є введення до наукового обігу нових, маловідомих наукових джерел. Таке дослідження має важливе значення не лише для всебічної оцінки діяльності В. Затонського, але й для рельєфнішого відтворення динаміки українського політичного, освітнього процесу даного періоду. Потреба фундаментального наукового дослідження про В. П. Затонського зумовила вибір теми дисертації: “Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В. П. Затонського”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною планової теми кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича згідно з науково-дослідною темою “Актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя України XVII-ХХ ст.” (реєстраційний номер 016U008487). Обраний напрямок наукового дослідження орієнтований на виконання Державної програми України “Повернуті імена”, яка спрямована на об’єктивне дослідження біографій відомих діячів історичного минулого, котрі залишили помітний слід у суспільно-політичному, соціально-економічному, культурно-освітньому житті України на різних етапах її історичної минувшини.
Мета дослідження полягає в комплексному науковому аналізі та реконструкції громадсько-політичної, культурно-освітньої діяльності В. П. Затонського, визначенні його ролі та місця в тогочасних державотворчих процесах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок