Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя

Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя / сторінка 2

Назва:
Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,48 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Не зовсім істиною є на сьогодні і популяризована думка на кшталт того, що педагогічна майстерність не має власної теорії. Концептуальна модель педагогічної майстерності не заперечує в своїй основі систему філософських та психолого-педагогічних наук, її розробка здійснюється завдяки збереженню та закріпленню в структурі нових знань усього того, що відповідає об’єктивній істині та витримало перевірку часом. Отже, в ході зародження і розвитку нової вчительської генерації необхідно чітко визначитись щодо ролі педагогічної майстерності в системі професійної підготовки, визначити місце навчально-виховних засобів у формуванні педагогічної майстерності сучасного вчителя та роль педагогічної практики у цьому процесі.
Зрозуміло, що без належного рівня педагогічної майстерності вчителя не може бути належного рівня освіти. Тому на сьогодні, коли освіта в Україні проголошена національним пріоритетом та розглядається як передумова інтелектуальної безпеки держави, проблеми формування педагогічної майстерності переросли з вузькопрофесійних у загальнодержавні і стають предметом активного обговорення як у наукових колах, особливо серед філософів, політологів, педагогів, так і серед широкої громадськості. Отже, на сьогодні в Україні якісні перетворення в освіті найтіснішим чином пов’язані з професійною майстерністю вчителя, без належного рівня якої не варто і говорити про успіхи реформування освітньої системи, а тим паче про створення конкурентоспроможної системи освіти України.
Як показує проблемний науковий дискурс, є необхідність подальшого глибокого вивчення вищеозначених питань, а тому проблема формування педагогічної майстерності вчителя на сучасному етапі створення новітньої освітньої системи залишається відкритою для досліджень у галузі філософії освіти. При цьому, якщо однією з центральних фігур освітнього процесу, а особливо того його боку, що значною мірою забезпечує якість, залишається особа педагога, то, безперечно, актуальними є на сьогодні дослідження щодо формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього освітянина.
Ступінь наукового опрацювання проблеми. В українських літературних джерелах філософсько-освітянського спрямування глибоко висвітлюються питання професійного становлення, фахової зрілості та формування педагогічної майстерності сучасного вчителя. Означена проблема всебічно розглядається в роботах таких знаних учених, як В.Андрущенко, В.Бех, М.Бойченко, М.Євтух, В.Журавський, М.Згуровський, І.Зязюн, В.Кремень, В.Кушерець, В.Лутай, Г.Сагач, Н.Скотна та інших. Слід зазначити, що даною проблемою опікуються і зарубіжні науковці, серед яких Л.Дак, М.Дойле, Дж.Дьюї, В.Річардсон, Д.Філіпс, П.Фрейре та інші. Проте у зв’язку з винятковою важливістю для процесу подальшої реорганізації всієї освітньої системи України проблема феномену педагогічної майстерності є надто актуальною в царині філософії освіти. При цьому ще не повною мірою розкритими залишаються питання модернізації фахової підготовки освітянина, соціальних та особистісних факторів професійного становлення, багатовекторності світоглядної позиції сучасного вчителя, визначення механізмів оптимізації формування педагогічної майстерності в умовах сучасної системи професійної підготовки педагога. Саме вищеозначені проблеми піддаються світоглядно-філософському аналізу та теоретичній розробці в даному дисертаційному дослідженні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась у контексті тематичного плану МОНУ „Філософсько-методологічні засади вивчення і розв’язання фундаментальних проблем педагогічної освіти” (0104U00308), тему затверджено рішенням Вченої ради НПУ ім. М.П.Драгоманова (протокол № 11 від 27.04.06).
Об’єктом дослідження є світоглядно-філософські потенції феномену педагогічної майстерності в системі професійної підготовки освітянина за умов полівекторних трансформаційних змін в українському суспільстві.
Предметом дослідження є системний світоглядно-філософський аналіз взаємодетермінованих теоретико-методологічних механізмів оптимізації формування педагогічної майстерності в умовах сучасної системи професійної підготовки вчителя.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок