Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя

Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя / сторінка 5

Назва:
Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,48 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Результати дисертації збагачують теоретичну і методологічну базу щодо подальшого дослідження системи професійної підготовки вчителя, дозволяють, з точки зору філософії освіти, осмислити проблему педагогічної майстерності та її значення для формування нової педагогічної парадигми.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації були викладені у публікаціях та виступах дисертанта на науково-практичній конференції „Драгомиров М.І. – генерал, педагог, літератор” (Конотоп, 2005), на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Ідеї, реалії та перспективи педагогічних інновацій: філософія, психологія, методика” (Суми, 2006), на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка” (Суми, 2007), на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Духовність українства ХХІ століття” (Кіровоград, 2006), на науково-практичній конференції „Інноваційний простір освіти: Болонський та Пост-Болонський контекст” (Київ, 2006 р.), а також на щорічних звітно-наукових конференціях на кафедрі філософії освіти Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження представлені у восьми наукових публікаціях, три з яких надруковано у виданнях, включених ВАК України до переліку фахових з філософських дисциплін, інші презентовано у наукових збірках, матеріалах і тезах наукових конференцій.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, що включають у себе дванадцять підрозділів, висновків та списку використаних літературних джерел. Загальний обсяг тексту дисертації становить 210 сторінок, з них 188 – основного тексту. Список використаних джерел має обсяг 22 сторінки і включає в себе 279 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертації, аналізується рівень та напрями наукової розробки тематики. Визначається об’єкт, предмет, мета, завдання, наводяться методи дослідження, розкривається методологія та наукова новизна одержаних результатів, практична і теоретична значимість дисертації. Наводяться відомості про апробацію результатів дослідження.
Перший розділ – „Теоретико-методологічні основи проблеми осмислення системи професійної підготовки і фахового зростання сучасного вчителя” – втілює різнобічний теоретичний аналіз системи професійного становлення сучасного вчителя у філософських, педагогічних та психологічних аспектах.
Перший підрозділ – „Освіта як вартісний чинник людського і суспільного розвитку: теоретико-методологічне обґрунтування” – присвячено осмисленню освіти як одного з визначальних чинників політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства, що активно сприяє відтворенню і нарощенню його інтелектуального, духовного та економічного потенціалу, оскільки вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.
Теоретико-методологічною основою дослідження системи професійної підготовки сучасного вчителя, поряд з конституцією України, законами „Про освіту”, „Про вищу освіту”, іншими законодавчими актами, стали фундаментальні праці українських філософів і педагогів – В.Андрущенка, В.Журавського, І.Зязюна, В.Кременя, В.Лутая, В.Огнев’юка та інших провідних учених сучасності. Виконання завдань, поставлених державою перед учителем, можливе лише за умови створення новітньої моделі української педагогічної освіти, яка, враховуючи національний і міжнародний досвід, з одного боку, має базуватись на українській національній, культурно-історичній традиції, теоретичних надбаннях української педагогіки. Вона повинна враховувати і відтворювати менталітет нації, народні традиції і звичаї, світовідчуття і світорозуміння українців. З іншого боку, сучасна модель української педагогічної освіти має увібрати в себе все передове і прогресивне, вивірене зарубіжним досвідом.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Світоглядно-філософські основи Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок