Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПЛАНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПЛАНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПЛАНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,60 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут економІки промисловостІ
УДК 658.51:687
Хаустова ЄвгенІЯ БорисІвна
ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПЛАНИ
ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА
ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація та управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2003
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України (м.Київ) на кафедрі економіки підприємства.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Свіщов Михайло Васильович,
Київський національний університет технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України (м.Київ), професор кафедри економіки, обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Гавриленко Валентин Андрійович,
Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), провідний науковий співробітник відділу економічних проблем розвитку
промислового виробництва;
кандидат економічних наук,
Оберемчук Валентина Феодосіївна,
Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України (м.Київ),
в.о. доцент кафедри стратегії підприємств.
Провідна установа – Інститут економіки НАН України (м.Київ),
відділ промислового потенціалу.
Захист відбудеться “20” червня 2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк-48, вул.Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк-48, вул.Університетська, 77.
Автореферат розісланий “17” травня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М. Кузьменко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна ситуація в економіці вимагає від підприємств орієнтації на перспективу, динамічного пристосування до умов суспільного відтворення, врахування невизначеності та ризику в прийнятті управлінських рішень.
На даному етапі в теорії і практиці управління промисловим підприємством здійснюється пошук форм і методів, які б відповідали вимогам ринкової економіки. Серед цих пошуків особливе місце займають ідеї стратегічного підходу, що висвітлюються у працях таких американських і західноєвропейських вчених як І.Ансофф, Д.Кліланд, Т.Пітерс, П.Друкер, Б.Карлоф. Підвищення актуальності проблем стратегічного управління підприємством відображається й в працях вчених-економістів України та інших країн СНД, зокрема: А.П.Градова, О.С.Виханського, Р.А.Фатхундінова, В. І.Герасимчука, Т.Ю.Горькової, В.Д.Третьякової, В.Д.Шапіро, В.О.Винокурова. Ці дослідження присвячені проблемам формування систем стратегічного управління на підприємствах, вивченню особливостей проведення стратегічних робіт, розробці інструментарію для прийняття та реалізації стратегічних рішень.
Аналіз результатів зарубіжних і вітчизняних досліджень показав, що значною мірою вони присвячені початковому етапу стратегічного управління –– вибору та формуванню стратегії. При цьому заключний етап –– реалізація стратегії, який має принципове значення для всього процесу управління, залишається майже без уваги, зокрема, таке питання як планування реалізації виробничої стратегії в оперативній діяльності підприємства. Проблема його вирішення полягає в тому, що накопичений за роки радянської економіки досвід оперативно-виробничого планування (ОВП) тільки частково відповідає умовам ринкового планування. Тому поява сьогодні на підприємствах систем стратегічного управління потребує перегляду методології ОВП з урахуванням стратегічних рішень, які реалізуються. Викладена проблемна ситуація обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.
Залежність методології ОВП від організації та технології галузевого виробництва обумовила необхідність проведення досліджень з вищевизначених питань на прикладі підприємств певної галузі, а саме –– швейної.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПЛАНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок