Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОВУГЛЕВОДНОГО ПОРОШКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДІЇ ІЗ СТРУЖКИ ТОПІНАМБУРА

Загрузка...

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОВУГЛЕВОДНОГО ПОРОШКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДІЇ ІЗ СТРУЖКИ ТОПІНАМБУРА

Назва:
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОВУГЛЕВОДНОГО ПОРОШКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДІЇ ІЗ СТРУЖКИ ТОПІНАМБУРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
482
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ГОРБАТЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕГІВНА
УДК 664.994:547
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОВУГЛЕВОДНОГО ПОРОШКУ
БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДІЇ ІЗ СТРУЖКИ ТОПІНАМБУРА
05.18.05 – Технологія цукристих речовин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті харчових технологій
Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат технічних наук,
Грушецький Роман Іванович,
Національний університет харчових технологій,
старший науковий співробітник Проблемної
науково-дослідної лабораторії
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Руденко Віра Миколаївна,
Національний університет харчових технологій,
професор кафедри органічної хімії
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
Купчик Лідія Андріївна,
Інститут сорбції та проблем ендоекології,
старший науковий співробітник
відділу сорбентів медичного призначення
Провідна установа: Український науково-дослідний інститут
цукрової промисловості Міністерства аграрної політики
України, м. Київ
Захист відбудеться “ 24 ” грудня 2003 р. о 1400 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 Національного університету харчових
технологій за адресою:
01033, м. Київ – 33, вул. Володимирська, 68, аудиторія А-311.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету
харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ – 33, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий “21” листопада 2003 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, к.т.н. Кобилінська О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми. Потреба у створенні дієтичних продуктів з високим вмістом інуліну і фруктанів, що засвоюються організмом людини без участі інсуліну, викликана зростаючим рівнем небезпечних ендокринообмінних захво-рювань (цукровий діабет, атеросклероз тощо) та вкрай обмеженим асорти-ментом таких оздоровчих продуктів на вітчизняному ринку.
Топінамбур (Helianthus tuberosus L.) – одне з небагатьох природних дже-рел інуліну, продукти з якого відіграють важливу роль в нормалізації обмінних процесів. Тому розроблення технологій дієтичних продуктів на основі топінам-бура для життєзабезпечення хворих з порушеннями обміну речовин і профі-лактичного харчування є актуальною і соціально важливою задачею.
Одним із напрямів промислової переробки топінамбура для тривалого зберігання може стати виробництво порошку із висушеної стружки з максимальним збереженням вуглеводного комплексу і природної біологічної активності вихідної сировини. Але до цього часу технологічні аспекти сушіння топінамбура не до-сліджені, характер хімічних та фізико-хімічних процесів, які при цьому відбуваються, не з‘ясований, науково обґрунтована технологія порошку із стружки топінамбура не розроблена. Вирішенню цих важливих питань присвя-чується дана дисертаційна робота, виконана в Національному університеті харчових технологій (НУХТ).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика досліджень входила до планів науково-дослідних робіт Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ, що виконувались у 1992-96 рр. за темою “Розро-бити технології виробництва продуктів з топінамбура дієтичного і лікувально--профілактичного призначення“ (№ Держреєстрації в УкрІНТЕІ 02954000164).
Автор брала безпосередню участь в проведенні лабораторних досліджень і виробничих випробувань, обробці, аналізі і публікації отриманих результатів.
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є наукове обґрун-тування, розроблення і практичне впровадження технології порошку із стружки топінамбура з макси-мальним збереженням хімічного складу і природної біологічної актив-ності сировини – дієтичного продукту, призначеного для безпосе-реднього споживання і використання як добавки у виробництві інших харчових продуктів з метою надання їм дієтичних властивостей.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
-
аналіз існуючих і вибір раціонального способу сушіння стружки топінам-бура, здатного забезпечити одержання високоякісного продукту і широке впровадження технології у масове виробництво України в сучасних умовах;
-
дослідження характеру хімічних, фізико-хімічних і структурних перетворень біоорганічного комплексу топінамбура в залежності від температурного режиму сушіння і визначення меж максимально допустимої критичної температури ведення сушильного процесу для даного виду сировини;
-
встановлення основних кінетичних закономірностей сушіння стружки топінамбура в умовах постійного і змінного температурного режиму та визначення оптимальних режимних параметрів сушіння;
-
розроблення принципової технологічної схеми і основних технологічних параметрів виробництва порошку із стружки топінамбура;
-
розроблення нормативно-технічної документації (НТД) на порошок із топі-намбура і впровадження результатів наукової розробки у виробництво.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОВУГЛЕВОДНОГО ПОРОШКУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДІЇ ІЗ СТРУЖКИ ТОПІНАМБУРА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок