Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,17 KB
Завантажень:
36
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ВИШИВАНА БОГДАНА МИХАЙЛІВНА
УДК 338.246.025.2 : 339.727.22] (477)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.02.03 –
організація управління, планування і регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Крупка Михайло Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Тивончук Іван Опанасович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки;
кандидат економічних наук, доцент
Турко Федір Михайлович,
Львівський банківський інститут
Національного банку України,
доцент кафедри банківської справи.
Провідна установа: Ужгородський національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра економіки, менеджменту та маркетингу.
Захист дисертації відбудеться “5” вересня 2006 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “21 липня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради проф. Панчишин С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Необхідною умовою динамічного розвитку економіки України, забезпечення якісних перетворень в економічній, соціальній та політичній сферах є обґрунтована, ефективна інвестиційна політика, яка має базуватися не на пасивному очікуванні зростання інвестиційної активності в межах саморегулятивних механізмів ринкового середовища, а на удосконаленні державного регулювання відтворювальних процесів в окремих регіонах та у вітчизняній економіці загалом. Незважаючи на значне зростання капіталовкладень в економіку країни, їхній обсяг не забезпечує реальних потреб розвитку через обмеженість внутрішніх джерел таких ресурсів. Тому актуальною залишається проблема залучення прямих іноземних інвестицій і запозичень на міжнародних фондовому й кредитному ринках. За цих обставин важливим є розроблення дієвого організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні.
Вагомий внесок у розвиток теорії інвестування, в тому числі міжнародного, зробили класики економічної науки: А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, С. Сісмонді, Дж. Міль, А. Маршалл, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, Дж.-М. Кейнс, Е. Гекшер, Б. Олін.
Проблемам з’ясування сутності інвестицій, інвестиційної діяльності, їх класифікації та механізмам регулювання на національному й міжнародному рівнях нині приділяють увагу багато вітчизняних економістів, зокрема А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гойко, Б. Губський, М. Денисенко, С. Злупко, М. Крупка, Д. Лук’яненко, В. Мельник, А. Мерзляк, І. Михасюк, О. Мозговий, А. Мороз, А. Музиченко, С. Панчишин, А. Пересада, Ж. Поплавська, А. Поручник, С. Реверчук, І. Татаренко, І. Тивончук, Ф. Турко, В. Федоренко, Д. Черваньов, М. Чечетов, М. Чумаченко, В. Юринець та ін.
Важливі аспекти зазначених проблем висвітлюють у своїх працях такі відомі сучасні зарубіжні автори, як М. Бірман, Л. Гітман, М. Джонк, Е. Дж. Долан, Н. Ігошин, Л. Ігоніна, Д. Єндовицький, Є. Жуков, Г. Марковіц, Я. Міркін, У. Шарп, Ю. Яковець.
Однак питання регулювання міжнародної інвестиційної діяльності є ще недостатньо дослідженими. Подальшого вивчення й опрацювання потребують термінологічний апарат міжнародних інвестицій, визначення критеріїв їх класифікації, аналіз і оцінка середовища діяльності міжнародних інвесторів в Україні тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок