Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: КЛІНІЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, асоційованИХ з різнОМАНІТНИМИ штамами Helicobacter pylori

КЛІНІЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, асоційованИХ з різнОМАНІТНИМИ штамами Helicobacter pylori / сторінка 3

Назва:
КЛІНІЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, асоційованИХ з різнОМАНІТНИМИ штамами Helicobacter pylori
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,04 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Наукова новизна одержаних результатів. Результати роботи розширюють та поглиблюють розуміння патогенетичної суті дуоденальних уражень, асоційованих з різноманітними – чутливими і резистентними до антибактеріальних препаратів штамами Hp. Констатована поліморфність клінічної картини та перебігу ДВ, особливості яких залежать від властивостей Hp відносно антибактеріальних препаратів (чутливості і резистентності).
Виділені особливості ендоскопічних змін гастродуоденальної зони (ГДЗ) при ДВ, що асоційовані з різноманітними штамами Hp. Вперше визначені закономірності морфологічних та функціональних порушень шлунка та дванадцятипалої кишки з урахуванням різних штамів цих бактерій. Виявлені закономірності морфологічних змін СО ГДЗ у хворих з резистентними штамами Hp. Визначені закономірності стану кислотоутворюючої функції шлунка у хворих з ДВ при різних штамах Hp.
Вперше визначено стан системи гемостазу у хворих на ДВ з резистентними до антибіотиків штамами Hp.
Розроблено ефективну диференційовану терапію хворих на ДВ в залежності від чутливості і резистентності до антибактріальних препаратів штаму бактерій Hp.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження засвідчують доцільність виділення форм перебігу ДВ, асоційованих з бактеріями Hp, згідно властивостей останніх відносно відгуку на застосування антибактеріальної терапії (чутливих і резистентних).
Доведено, що при наявності резистентних штамів Hp ДВ мають особливості клінічних проявів і перебігу, які обумовлені характерними порушеннями функціонального стану ГДЗ, змінами її СО та гемостазіологічними розладами. Обгрунтована необхідність диференційованого лікування ДВ з урахуванням штамів Hp.
Основні результати проведених досліджень впроваджено до практики гастроентерологічного відділення Інституту терапії АМН України (м. Харків), міської лікарні № 13 (м. Харків), гастроентерологічного відділення 4-ї міської лікарні (м. Полтава), терапевтичного відділення обласної клінічної лікарні (м. Луганськ), клініки Інституту гастроентерології АМН України (м. Дніпропетровськ). Отримані нові дані включені до учбового процесу 4 медичних вузів та медичних академій післядипломної освіти.
Особистий внесок здобувача. Автором здійснений інформаційно-патентний пошук, результати якого свідчать про відсутність аналогів наукових розробок. Основні публікації за темою носять пріоритетний характер. Здобувачем самостійно проводився відбір хворих, їх комплексне обстеження. Виконано науковий аналіз та математичну обробку одержаних результатів, сформульовано всі положення, висновки та практичні рекомендації.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідалися і обговорювалися на науково-практичних конференціях: “Гастроентерологія ХХІ століття: теперішнє і майбутнє” (м. Харків, березень 2002), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Новое в клинической фармакологии и фармакотерапии заболеваний внутренних органов” (травень, 2002), засіданні Харківської обласної асоціації гастроентерологів (2001).
Публікації. Результати дисертації опубліковані у 8 роботах, у тому числі 6 статей у фахових виданнях, затверджених ВАК України (з них 4 – одноосібних).
Структура та обсяг дисертації. Дисертація виконана на 130 сторінках машинопису та включає вступ, огляд літератури, опис матеріалів і методів дослідження, 3 розділи власних досліджень, їх аналіз і узагальнення результатів, висновки, практичні рекомендації і список використаних джерел. Останній містить 212 найменувань, з них - 112 авторів країн СНД та 100 закордонних авторів, що займає 21 сторінку. Робота ілюстрована 20 таблицями, 13 рисунками, 5 мікрофотографіями.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 200 хворих на ДВ, асоціойваних з Нр, у віці від 18 до 60 років, у яких визначали чутливість або резистентність Нр до антибактеріальних препаратів (метронідазолу, кларитроміцину, тетрацикліну, амоксициліну). Умовою для включення в обстеження були: відсутність оперативного втручання на органах травлення та супутньої патології, а також неускладнений перебіг існуючого загострення.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: КЛІНІЧНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК, асоційованИХ з різнОМАНІТНИМИ штамами Helicobacter pylori

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок