Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ / сторінка 2

Назва:
ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,95 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Мета і задачі дослідження. Метою досліджень є обґрунтування напрямів удосконалення формування та підвищення ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств.
Для реалізації мети в дисертації було передбачено вирішення таких основних завдань:
·
розкриття економічної сутності оборотних засобів та здійснення їх класифікації;
·
виявлення особливостей кругообороту оборотних засобів сільськогос-подарських підприємств та їх вплив на процес формування оборотних активів і оборотних коштів;
·
визначення забезпеченості сільськогосподарських підприємств оборотними засобами та власними оборотними коштами, а також структури джерел їх утворення;
·
обґрунтування оптимальної структури джерел фінансування оборотних засобів на основі їх нормування;
·
дослідження розвитку процесів нормування оборотних засобів у сільськогосподарських підприємствах;
·
розробка пропозицій щодо удосконалення кредитування сільськогос-подарських підприємств під оборотні засоби;
·
обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання оборотних засобів.
Об'єктом дослідження є приватні сільськогосподарські формування Кіровоградської області та України.
Предметом дослідження є процес формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств та напрямки підвищення ефективності їх використання.
Методологія та методика дослідження. Теоретичною та методологіч-ною основою дослідження є положення економічної і фінансової теорії, роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем формування та ефектив-ного використання оборотних засобів, законодавчі та нормативні акти органів державної влади України з питань розвитку сільськогосподарського виробництва.
У дисертації використані методи дослідження: загально-наукові (аналіз, синтез, зіставлення, порівняння статистичних групувань тощо) та спеціальні (абстрактно-логічний, монографічний, розрахунково-конструктивний, порів-няльного та факторного аналізів).
Інформаційною базою дисертації слугували зведені статистичні дані Державного комітету статистики України, річні звіти сільськогосподарських підприємств України і Кіровоградської області, дані синтетичного та аналітичного обліку окремих підприємств Долинського району Кіровоградської області та результати особистих спостережень автора.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, що одержані автором і виносяться на захист, полягають у розробці нових теоретико-методологічних, методичних і практичних засад формування та ефективного використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах господарювання, наукова новизна яких полягає у наступному:

уточнено економічну сутність оборотних засобів як частини засобів підприємства, яка вступивши до кругообороту приймає функціональну форму оборотного капіталу і капіталу обігу, приведено її теоретичну відповідність до сучасної практики;

обґрунтовано необхідність нормування оборотних засобів у ринкових умовах, виявлено його вплив на управління процесом формування та ефективністю використання оборотних засобів, внесено пропозиції щодо удосконалення методики нормування оборотних засобів в умовах інфляції;

удосконалено механізм кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні засоби, що полягає в частковій компенсації процентів по кредитах за рахунок бюджетних коштів, відкриття кредитних ліній в межах нормативної потреби оборотних засобів та визначено напрями поліпшення кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у сучасних умовах господарювання;

обґрунтовано систему показників визначення ефективності використання оборотних засобів, яка забезпечує комплексний аналіз та визначає шляхи її поліпшення;

визначено напрями підвищення ефективності використання оборотних засобів у сільськогосподарських підприємствах, запропоновано практичні заходи щодо їх реалізації.
Практичне значення одержаних результатів. Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення процесу формування оборотних засобів і джерел їх утворення сприятимуть раціональній їх організації та ефективному використанні при мінімальній сумі власних оборотних коштів для отримання найбільшого економічного ефекту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок