Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ

ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ / сторінка 3

Назва:
ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,21 KB
Завантажень:
242
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Об'єкт дослідження. Хворі на ІХС з ХСН, обумовлену постінфарктним кардіосклерозом, та ІХС без інфаркту міокарда в анамнезі.
Предмет дослідження. Стан імунозапальних процесів, нейрогуморальна регуляція, ішемічне ремоделювання міокарда при ПК, клініко-патогенетична динаміка терапії нейромодуляторами.
Методи дослідження. Лабораторні: імуноферментні методи визначення рівня цитокінів (ФНП, ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-4), альдостерону, МНП, спектрофотометричний метод визначення активності калікреїну, пероксидазний метод визначення загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХСЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХСЛПДНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ), тригліцеридів (ТГ). Клініко-інструментальні: фізикальне обстеження хворих, електрокардіографія, рентгенотелебачення органів грудної клітки, кількісна ехокардіографія.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено, що ХСН у хворих на ПК супроводжується надмірною експресією цитокінів, альдостерону в порівнянні з ХСН у пацієнтів з ІХС без інфаркту. Показано, що активація системи цитокінів і нейрогормонів продовжується після перенесеного інфаркту. Звертають увагу більш високі рівні ФНП, ІЛ-1,
ІЛ-6, ІЛ-4, альдостерону, МНП після перенесеного переднього інфаркту в порівнянні з інфарктом задньої локалізації. Встановлено, що ефективна нейромодулююча терапія характеризується одночасною позитивною динамікою цитокінів, нейрогормонів, показників систолічної дисфункції (адаптивним процесом). Відсутність гемодинамічної відповіді на нейромодулятори супроводжувалася меншим ступенем позитивної реакції цитокінів і нейрогормонів, що відбиває процес дезадаптивного ремоделювання, зумовленого тяжкими необоротними змінами структури і функції міокарда.
Практичне значення одержаних результатів. Показано, що активація цитокінів, альдостерону, структурно-функціональні показники міокарда у хворих на ХСН, що перенесли інфаркт міокарда, змінюються не тільки у відповідності до функціонального класу ХСН, але й внаслідок перенесеного інфаркту. Доведено, що нейромодулююча терапія ХСН у хворих на ПК сприяє зниженню активності індукторів ремоделювання міокарда, яке позитивно взаємопов'язане з поліпшенням систолічної функції міокарда та зменшенням камери лівого шлуночка. Показано, що у хворих на ХСН з ПК навіть у випадку гемодинамічної неефективності нейромодуляторів спостерігаються певні позитивні тенденції динаміки рівня цитокінів і нейрогормонів, що доводить доцільність комбінації -адреноблокаторів, ІАПФ, антагоністів альдостерону при тяжкому функціональному класі ХСН. Доведено, що ПК після переднього інфаркту супроводжується більш високими значеннями цитокінів, альдостерону, МНП, ніж після нижнього інфаркту, що є важливим обґрунтуванням нейромодулюючої терапії переднього інфаркту, починаючи з ранніх строків і впродовж усього наступного періоду. Результати роботи впроваджені в роботу клініки Інституту терапії АМН України (м. Харків), 27-ї, 28-ї та 20-ї клінічних лікарень м. Харкова, що підтверджено актами впровадження.
Особистий внесок здобувача. Самостійно виконав патентно-інформаційний пошук, аналіз даних вітчизняної та зарубіжної літератури за темою дисертації. Здійснював підбір хворих за темою дисертації, клінічне обстеження хворих і контрольної групи. Розробив карти обстеження хворих, вів первинну документацію. Контроль за ефективністю лікування здійснювався з особистою участю автора. Приймав особисту участь у спеціальному обстеженні хворих: проведенні ехокардіографії, імуноферментних досліджень. Самостійно проводив аналіз отриманих результатів і статистичну обробку отриманих даних за допомогою комп'ютерних програм, написання і оформлення всіх розділів дисертації. З 16 друкованих робіт за темою дисертації 7 виконано самостійно, 9 – у співавторстві, в яких автором проведено основний об'єм клініко-інструментальних і біохімічних обстежень, аналіз результатів і оформлення матеріалів до публікації.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на науково-практичній конференції “Внесок молодих вчених в медичну науку”, присвяченій 80-річчю ХМАПО (Харків, 2003); науково-практичній конференції молодих вчених “Від фунда-менталь-них досліджень до прогресу в терапії” (Харків, 2003); науково-практичній конференції “Атеросклероз та атеротромбоз: пато-генез, клініка, лікування” (Харків, 2003); конференції молодих вчених Харківського державного медичного університету “Медицина третього тисячоліття” (Харків, 2004).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ІМУНОЗАПАЛЬНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З ПОСТІНФАРКТНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок