Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМИ СПОСОБАМИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМИ СПОСОБАМИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМИ СПОСОБАМИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,51 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ЛУК’ЯНОВА Світлана Михайлівна
УДК 372.851
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМИ
СПОСОБАМИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
13.00.02 – теорія та методика навчання математики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
 
 
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі математики і методики викладання математики в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Слєпкань Зінаїда Іванівна,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
професор кафедри математики і методики викладання математики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
академік АПН України
Шкіль Микола Іванович,
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри математичного аналізу;
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Хмара Тамара Миколаївна,
Інститут педагогіки АПН України, провідний
науковий співробітник лабораторії математичної та фізичної освіти.
Провідна установа: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Міністерство освіти і науки України, кафедра геометрії та методики навчання математики, м.Черкаси.
Захист відбудеться „_24__” _січня 2006 р. о _14___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601 м.Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601 м.Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий „__5_” _грудня ____ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О.Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми дослідження. Провідною тенденцією розбудови освітньої системи в Україні взагалі і шкільної зокрема є зумовлений змінами тенденцій розвитку суспільства перехід до нової парадигми освіти. Діяльність освітян у ХХ столітті здебільшого була орієнтована на формування стабільної системи знань, навичок і вмінь, а тому освіта мала репродуктивну модель. У сучасному інформаційному суспільстві період „життя нових знань” скоротився до 3-5 років. Тому лише їх отримання в традиційному розумінні вже не може бути метою навчання. Для підготовки до життя підростаючого покоління стає нагальною потреба у сформованості здібностей до самовизначення та саморозвитку кожного члена суспільства, його неперервної освіти. Сучасній школі потрібно одночасно з розвитком інтелекту і творчих здібностей формувати в усіх дітей готовність до дій в умовах майбутнього, основні тенденції якого можуть бути зовсім не пов’язані з сьогоденням.
Математична освіта є важливою складовою загальноосвітньої підготовки школярів. Місце математики в системі шкільної освіти визначається її роллю в інтелектуальному, соціальному і моральному розвитку особистості, розумінні будови і використанні сучасної техніки, розвитку економіки, інформаційно-комунікаційних технологій, сприймання наукової картини світу і сучасного світогляду. Математика є опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін, тому без належної математичної підготовки неможлива повноцінна освіта сучасної людини. Вирішальне значення для системи шкільної освіти має формуючий вплив предмета математики на особистість школяра. Ідеться, насамперед, про розвиток мислення і логічного мислення зокрема, просторових уявлень і уяви, алгоритмічної та інформаційної культури, творчості, уваги, пам’яті, позитивних якостей особистості та рис характеру, емоційно-вольової сфери.
Традиційно розв’язування різного виду задач вважалось і предметом навчання математики, і ефективним засобом формування математичних знань і вмінь, інтелектуального розвитку і виховання учнів. Розв’язування текстових (сюжетних) задач арифметичними способами займало значне місце в традиційному курсі шкільної арифметики.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ АРИФМЕТИЧНИМИ СПОСОБАМИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок