Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ

Назва:
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,02 KB
Завантажень:
221
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УЖВА Алла Миколаївна
УДК 339.13:664.12 (477.73)
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(економіка сільського господарства і АПК)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Миколаїв - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Миколаївському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Топіха Іван Наумович,
Миколаївський державний аграрний університет,
завідувач кафедри економіки сільського
господарства.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Харківський Дмитро Федорович,
Одеська національна академія харчових технологій,
завідувач кафедри менеджменту та фінансів;
кандидат економічних наук, доцент
Вернюк Наталія Олександрівна,
Уманський державний аграрний університет,
доцент кафедри менеджменту організації.
Захист відбудеться “19” червня 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни 9, конференц-зала.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Миколаївського державного аграрного університету за адресою 54010, м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73.
Автореферат розісланий “14” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Ф. Клочан


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Провідне місце у формуванні нових виробничих відносин належить економічним механізмам їх регулювання. Сучасні механізми повинні не тільки усунути функціонування адміністративно-командних методів, що склалися і ще залишаються в практичній діяльності, але й утвердити принципи життєдіяльності підприємств в ринкових умовах.
Процес переходу до ринкової економіки спричинив ряд негативних тенденцій в розвитку стратегічних галузей агропромислового комплексу України, зокрема, цукробуряковому підкомплексі. Ефективному функціонуванню підкомплексу заважає: безсистемний перехід до невизначеного економічного механізму господарювання; відсутність концептуального бачення економічних перетворень у цукробуряковому підкомплексі; усунення держави від регулювання цукробуряковим підкомплексом.
Подолання кризової ситуації в цукробуряковому підкомплексі, створення умов для його функціонування вимагають розробки і реалізації системи економічних та ринкових важелів впливу на ринок цукру з метою забезпечення його подальшого функціонування.
Питання економічного механізму функціонування ринку цукру на державному рівні розглядалися в наукових працях Борщевського П.П., Бурика А.Ф., Варченко О.М., Вернюк Н.О., Зайця О.С., Зельднера А.Г., Імаса І.В., Кваші С.М., Коденської М.Ю., Пиркіна В.І., Слюсара В.Д., Стасіневича С.А., Фурси А.В., Харківського Д.Ф., Шпичака О.М., Ярчука М.М., Яценка В.М. та інших дослідників. Проте проблеми організації інфраструктури та застосування економічних важелів регулювання ринку цукру, механізму взаємовідносин між партнерами цукробурякового підкомплексу на регіональному рівні залишаються не вирішеними. Актуальність розв’язання цих питань зумовила вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи Миколаївського державного аграрного університету на тему “Стратегія розвитку ринку продукції та удосконалення економічних відносин в АПК”, яка є складовою програми наукових досліджень “Розробити пропозиції по організації ефективного виробництва в господарських формуваннях ринкового типу” (номер державної реєстрації 0102U00259).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка обґрунтованих наукових і практичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення економічного механізму функціонування регіонального ринку цукру.
Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
· дослідити та систематизувати теоретичні і методичні аспекти економічного механізму регулювання ринку цукру в умовах ринкової економіки;
· проаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку виробничо-господарської діяльності бурякосійних господарств та цукрових заводів Причорноморського регіону;
· дати оцінку ефективності діяльності виробничих структур цукробурякового підкомплексу;
· охарактеризувати формування попиту і пропозиції на ринку цукру та цукрових буряків в регіоні;
· провести аналіз цінової ситуації на ринку цукру і цукрових буряків;
· надати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення складових економічного механізму функціонування регіонального ринку цукру на державному рівні;
· розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму економічних взаємовідносин між учасниками цукробурякового підкомплексу;
· побудувати організаційну схему інфраструктури регіонального ринку цукру;
· розробити оптимальну виробничо-галузеву структуру вирощування цукрових буряків та виробництва цукру в Причорноморському регіоні на основі використання економіко-математичної моделі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЦУКРУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок