Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (90-і рр. ХІХ ст. – 1917 р.)

Загрузка...

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (90-і рр. ХІХ ст. – 1917 р.) / сторінка 6

Назва:
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (90-і рр. ХІХ ст. – 1917 р.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,85 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Окреслилась і нова проблематика наукового пошуку. Так, наприклад, вийшли праці, присвячені еволюції селянських господарств (Лазанська Т.І. Реформа 1861 року та її соціально-економічні наслідки // Історія України: Курс лекцій у 2-х книгах. – Кн. 1. – Від найдавніших часів до кінця XIX століття. – К., 1991; Якименко М.А. Становлення селянського фермерського господарства в Україні після скасування кріпосного права 1861-1916 років // УІЖ. – 1991. – № 1; Україна в умовах столипінської аграрної реформи: Моногр. / В.А. Вергунов, В.П. Хижняк, З.П. Кірпель, В.І. Кучер, А.П. Коцур; За наук. ред. проф. В.А. Вергунова. – К.: ННЦ Інститут аграрної економіки, 2006 тощо), земельній оренді в Україні (Якименко М.А. Земельна оренда на Україні в період капіталізму // УІЖ. – 1991. – № 2), національній політиці царату на селі (Щербак В.О. Національна політика царизму у Правобережній Україні в кінці XIX – на початку XX ст. (За матеріалами звітів місцевих державних установ) / Автореферат дис. канд. істор. наук. – К., 1995), діяльності селянських депутатів в І і II Державних думах (Коник О.О. Селянські депутати з України в І і II Державних думах Російської імперії // УІЖ. – 1995. – № ), аграрному розвитку в період економічних криз 1905-1907 рр. та в період Першої світової війни (Шморгун П.М. Революція 1905-1907 рр. // Історія України XX століття. – Т. 2. – К., 1992; Сургай Г.I. Між першою і другою буржуазно-демократичними революціями (червень 1907-березень 1917) // Історія України XX століття. – Т. 2 – К., 1992; Шапошнікова Н.О. Продовольче становище в Україні в роки Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр.) / Дис. канд. істор. наук.


К., 1999; Реєнт О.П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / Інститут історії України НАН України. – К., 2003; Сажко В.В. Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико-політичний аспект / Автореферат дис. канд. істор. наук. – Чернівці, 2005; Історія українського селянства. – Т. 1. – К.: Інститут історії НАН України, 2006 тощо).
Четверту групу складають праці зарубіжних істориків, які частково торкалися селянської проблематики досліджуваного періоду (Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1993; Т. Гунчак. Україна. Перша половина ХХ століття. – К.: Либідь, 1993; Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914 рр. / Переклад З. Борисик. – К., 1998 тощо).
Отже, історіографічний огляд дає підстави стверджувати, що історіографія умовно поділяється на чотири групи. Вчені розглядали лише окремі аспекти обраної теми дослідження. Спеціальної комплексної наукової роботи з даної проблематики не існує.
Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження складає сукупність принципів і методів пізнання, спрямованих на об’єктивне, всебічне висвітлення подій, фактів та явищ. Усі компоненти історичного дослідження базуються на основних принципах: науковості, історизму, об’єктивності, системності тощо. В роботі застосовано ретроспективний, порівняльний, статистичний, системний, кількісний аналіз до вивчення проблеми.
Метод комплексного підходу дозволив поєднати різні засоби історичного дослідження, не порушуючи принципів об’єктивного пізнання, тенденцій історичного розвитку та враховуючи специфіку досліджуваного регіону.
У другому розділі – “Передумови та становлення сільського підприємництва на Лівобережній Україні” – розкриваються зміни в соціальній структурі сільського населення та економічні передумови виникнення сільського підприємництва.
Аналізуються зміни соціального становища селянства, зокрема обґрунтовується поява нових типів сільського населення, спричинена домінуванням товарного господарства і розвитком капіталістичних відносин в сільській місцевості. Одним з таких нових типів були сільські підприємці, вихідці переважно з середняцьких та заможних селян.
Вказується, що розвиток промисловості впливав на відхід частини селян з сіл до міст, але все одно на зламі ХІХ – ХХ ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (90-і рр. ХІХ ст. – 1917 р.)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок