Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців

Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців

Назва:
Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,37 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кіндер Каріна Рудольфівна

УДК 793. 31. 045 (477)
Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців
17.00.01 – теорія та історія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії та історії культури Київського національного університету культури і мистецтв, Міністерства культури і туризму України, м.Київ
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Головей Вікторія Юріївна, Волинський державний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри культурології та релігієзнавства
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор Ільченко Олександр Олександрович, Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри фольклористики, народного пісенного та інструментального виконавства, Заслужений діяч мистецтв України
кандидат мистецтвознавства Білаш Павло Миколайович, заступник Голови державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України, відділ театрознавства, м.Київ
Захист відбудеться ''16'' березня 2007 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.807.02 в Київському національному університеті культури і містецтв за адресою: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 209.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і містецтв за адресою: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 36.
Автореферат розісланий ''12'' лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Б.В.Деменко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Під впливом потужного техногенного розвитку і глобальних соціокультурних зрушень загострюються питання про місце і призначення національних культур у житті людства. У цьому контексті все частіше висуваються ідеї опори на історичні традиції української духовності як чинника збереження національної ідентичності та імпульсу для нового розвою. Сучасний етап українського національного відродження актуалізує звернення до народного мистецтва, відмітною особливістю якого є традиційно-орієнтований позаособовий характер творчості, насиченість архетипічною символікою. Значної вагомості набуває вивчення зв'язків творів народного мистецтва з усім світом життя українського етносу, з його уявленнями, міфологією, ритуальною сферою. Звідси особливий інтерес до семантики, до розкриття складної символіки народної культури, у тому числі танцювальної.
Накреслені тенденції обумовлюють об'єктивну необхідність у грунтовному науковому аналізі автентичних танцювальних форм, які характеризуються сталістю пластичних ''етнокодів'' та закладеної в їх основу семантики. В той час, коли в сучасній сценічній хореографії простежується тенденція до раціоналізації художньої творчості, до постійної зміни форм, професійно ускладнюваної спеціалізації та індивідуалізації, консерватизм народної танцювальної культури є дієвим засобом збереження традиційної символіки, яка містить живий зв'язок зі смисложиттєвими засадами людського буття, виступає носієм певних ідей і понять протягом багатьох віків, відображає основні риси етнічної ментальності українства.
Попри досить вагомі теоретичні розробки проблематики символу в мистецтвознавстві, особливість семантики пластичних символів у хореографічному мистецтві в цілому та українській народній танцювальній культурі зокрема, ще не отримала належного висвітлення у вітчизняній науці. Актуальність проблеми і недостатній рівень її дослідження зумовили вибір теми дисертації ''Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців''.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до державних комплексних програм Міністерства культури і туризму України: ''Державна програма розвитку культури на період до 2007 року'', затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Семантика пластичних символів народної танцювальної культури українців

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок