Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

Загрузка...

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

Назва:
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,17 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ПЕТРІВ Оксана Миколаївна
УДК 674.047
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І
ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ
ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ
Спеціальність: 01.05.02 математичне моделювання та
обчислювальні методи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному лісотехнічному університеті України
Міністерства освіти і науки України, м. Львів
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Соколовський Ярослав Іванович,
Національний лісотехнічний університет України
Міністерства освіти і науки України, завідувач
кафедри обчислювальної техніки та моделювання
технологічних процесів
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Матвійчук Ярослав Миколайович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
професор кафедри теоретичної радіотехніки та
радіовимірювання
доктор технічних наук, професор
Бомба Андрій Ярославович,
Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри інформатики та прикладної
математики
Захист відбудеться “ 27 ” березня 2008 р. о 16 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради  Д35.052.05 у Національному університеті
„Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. С. Бандери,12).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету
„Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “ 22 ” ----лютого 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор Р.А.Бунь


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Удосконалення та впровадження енергоощадних техно-логій є однією з головних умов успішного розвитку деревообробної промислово-сті. У вирішенні цієї проблеми значну роль відіграє розроблення математичних моде-лей дослідження технологій виробництва композитних матеріалів, зокрема де-ревностружкових плит. У виготовленні деревностружкових плит (ДСП) визначаль-ною є операція пресування, яка суттєво впливає на якість плити та є най-більш енергомісткою. Процеси, що протікають у деревних композитних матеріалах під час пресування у пресах, характеризуються складністю взаємопов'язаних, різ-них за характером, фізико-механічних і хімічних властивостей та фазових пере-творень і суттєво залежать від вологи, температури, густини та структури матеріа-лу. Розробці математичних моделей деформаційно-релаксаційних і тепломасооб-мінних процесів присвячено низку досліджень. Наявні математичні моделі та ме-тоди розрахунку процесів тепломасоперенесення та деформування під час пресу-вання деревних композитних матеріалів не повністю відображають складну бага-тогранну картину динаміки гідробаротермічних полів, зокрема не враховують ані-зотропію фізико-механічних властивостей матеріалу, їх залежність від зміни тем-ператури і вологості, не враховують відведення парогазової суміші через поверх-ню плити, що паралельна до плит пресу.
На сьогоднішній день залишається актуальним завдання побудови таких математичних моделей, які б пов'язували технологічні параметри плити і парамет-ри пресування з тепломасообмінними процесами і, враховуючи вплив цих процесів на реологічну поведінку деревностружкової плити, визначали її напру-ження і деформацію під час пресування. Результати реалізації таких моделей та отримані закономірності повинні бути основою для побудови оптимізаційних мо-делей технологічного процесу. Такий підхід зумовлює також розроблення чисельних алгоритмів і відповідного програмного забезпечення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-та-ційна робота виконувалася у рамках науково-дослідних робіт Національного лісотехнічного університету України:Комп'ютерно-інформаційні технології підвищення ефективності оброблення де-ревини", № держреєстрації 0104U002116, 2004-2006 рр. таРозвиток інформа-ційних технологій проектування енергозбері-гаючих теплома-сообмінних процесів оброблення деревини", № держреєстрації 0106U012595, 2007 р.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок