Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПОРТАХ МОРСЬКОГО ТРАСНПОРТУ

ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПОРТАХ МОРСЬКОГО ТРАСНПОРТУ

Назва:
ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПОРТАХ МОРСЬКОГО ТРАСНПОРТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,26 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бєлоусов Анатолій Анатолійович
УДК 336.717.6: 656.6
ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
В ПОРТАХ МОРСЬКОГО ТРАСНПОРТУ
Спеціальність 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Гайдай Микола Григорович
Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Шевчук Володимир Олександрович
Державна академія статистики, обліку та
аудиту Держкомстату України,
проректор з навчально-методичної роботи
кандидат економічних наук, доцент
Сопко Валерія Василівна
Інститут економіки та права “КРОК”,
завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту
Провідна установа: Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, м. Одеса
Захист відбудеться “25” вересня 2003 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 в Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий “21” серпня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І. Морозова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки України та її інтеграції у світову економіку вимагає принципово нових підходів до управління основними засобами. Ринкові відносини передбачають швидке реагування на зміни господарської ситуації, яка пов’язана з управлінням основними засобами і його впливом на стан виробництва та фінансово-господарську діяльність підприємств в цілому.
Одним із найважливіших чинників розвитку економіки, від якого залежить збільшення обсягів виробництва без додаткових інвестицій, є поліпшення використання об’єктів основних засобів. Це зумовлює необхідність розробки нових підходів до організації і методики обліку та аудиту основних засобів та приведення їх у відповідність до вимог міжнародних стандартів, враховуючи економіко-правове становище України та національний досвід у цьому питанні.
Значний вклад в розвиток теорії та методології обліку і аудиту основних засобів внесли українські вчені М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, А.М. Герасимович, С.Ф.Голов, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, Ю.І. Осадчий, П.Саблук, В.В. Сопко, В.Г. Швець та інші. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних вчених, слід відзначити, що питання обліку та аудиту основних засобів потребують подальшого наукового дослідження. В значній мірі це зумовлено реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, що знайшло своє відображення у прийнятті Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996-ХІV та затвердженні вітчизняних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Раніше сформована система обліку і контролю внаслідок застарілого методологічного базису вже практично не відповідає сучасним вимогам управління основними засобами. В умовах застосування П(С)БО 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, ряд теоретичних і практичних аспектів обліку та аудиту основних засобів не висвітлено ні в нормативних документах, ні в економічній літературі.
Морський транспорт взагалі, та особливо торговельні порти відігрівають значну роль в економіці України. В їх практичній діяльності виникає багато проблемних питань організації обліку та ефективної системи контролю основних засобів, обумовлених галузевою специфікою. Разом з тим в останні роки ці проблеми майже не досліджувались.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ПОРТАХ МОРСЬКОГО ТРАСНПОРТУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок