Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ / сторінка 6

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,76 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
4-6). Аналіз отриманих даних показав, що найбільш значним критерієм є режим навантажування шин.
Характеристики що дозволяють витримувати задані навантаження, закладаються в процесі конструювання та виготовлення шин. Таким чином, підвищення довговічності шин значно залежить від якості й технології виготовлення їх елементів, тому подальші дослідження, що відносяться до вказаної вище другої групи, присвячені вирішенню ряду технологічних завдань з підвищення надійності гнучкого армуючого елемента шин. У зв’язку з цим експериментальні дослідження були спрямовані на виявлення припустимих раціональних параметрів настроювання механізму несправжнього скручування. При кожному фіксованому значенні підкрутки й відкрутки на 4 – 6 зразках визначалась залишкова крутимість металокорду, а також показники його прямолінійності (відхилення за висотою і шириною) згідно з вимогами стандарту. Таким чином, був зібраний статистичний масив даних, що дозволив розглянути вплив ряду факторів на залишкову крутимість корду.
У результаті обробки масиву даних із залученням сучасних методів математичної статистики і після їх перетворень для металокорду 9Л15/27 отримано множинне кореляційне рівняння:
(5)
де - залишкова крутимість армуючого елемента, об.;
д – ?іаметр дроту, мм;
увр – тимчасовий опір розриву дроту, МПа;
Кк – коефіцієнт, що характеризує розмір кільця дроту і дорівнює відношенню діаметра до 20;
апр, hпр – параметри, що характеризують прямолінійність металокорду (відхилення від площини за шириною і висотою), мм.
Отримана математична залежність дозволяє розглянути вплив параметрів механізму несправ-жнього скручування, показників прямоліній-ності і якісних характе-ристик елементів на за-лишкову крутимість металокорду різних ти-пів. Запропоноване ко-реляційне рівняння по-казало високу тісноту зв'язку між розрахунко-вими й експеримента-льними даними.
Знайдені характе-ристики – коефіцієнт множинної нелінійної регресії (R=0,7318), за-лишкова дисперсія () і похибка між імовірними й експерименталь-ними значен-нями (%) свідчать, що наведене вище рів-няння гарно апрок-си-мує отриманий ма-те-ріал. На основі знай-деного виразу побудована номограма ви-бору параметрів ме-ха-низму несправжнього скручування для мета-локорду типу 9Л15/27 (рис.7)
Вирішуючи за-леж-ність (5) при фік-сації факторів , виявилася мо-жливість визна-чити раці-ональні параметри настроювання меха-нізму несправж-нього скручування, що забезпечують одер-жання прямо-ліній-ного металоко-рду 9Л15/27 з мінімаль-ною за-лишковою крути-містю. Враховуючи великий масив отриманих раціо-нальних значень настро-ювання меха-нізму несправж-нього скручування і для зручності їх-ньої реалізації встановлені області оптималь-них параметрів за умови . На їхній базі здійснена якісна оцінка впливу кож-ного фактора окремо при незмінності всіх інших (рис.8). Рекомендовані ра-ціональні параметри настроювання повного торсіону дозволяють одержати прямолінійний металокорд з мінімальною залишковою крутимістю і підвищити надійність звивального обладнання в цілому.
Для оцінки вірогідності отриманих результатів досліджень у заводських умовах проведена дослідно-промислова перевірка якісних показників металокорду 9Л15/27. Аналіз наведених даних (табл.1) свідчить, що реалізація запропонованих обертів роторів підкрутки й відкрутки дозволила підвищити розривне зусилля, адгезію та витривалість металокорду відповідно на 7,8, 29,6 та 7,3%.
У четвертому розділі запропоновано методики для автотранспортних і тролейбусних підприємств, що дозволяють визначити й оцінити напрацювання шин транспортних засобів різного призначення з урахуванням різних режимів навантаження шин та експлуатаційних особливостей будь-якого регіону України.
Таблиця 1
Вплив раціональних параметрів настроювання механізму несправжнього скручування на якість металокорду типу 9Л15/27
Кільце дроту, мм | Параметри настроювання роторів повного торсіону, | Якісні показники металокорду | Роз-ривне зусилля, Н | Міцність зв’язку з гумою, Н | Вит-рива-лість, цикли
, об.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок