Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

Назва:
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,30 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О.O. ЧУЙКА
КИЧКИРУК Ольга Юріївна
УДК 544.723
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Тьортих Валентин Анатолійович,
Інститут хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України,
головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Брей Володимир Вікторович,
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України,
заступник директора з наукової роботи;
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
Борисенко Микола Васильович,
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України,
в.о. завідувача відділу оксидних нанокомпозитів.
Захист відбудеться “15” травня 2008 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.210.01 в Інституті хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України (03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 17).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту хімії поверхні ім. О.O. Чуйка НАН України за адресою: 03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 17.
Автореферат розіслано “11” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Приходько Г.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Іммобілізація на поверхні кремнеземів комплексоутворювачів і аналітичних реагентів, металокомплексних каталізаторів надає ряд переваг, зокрема зручність роботи з гетерогенними препаратами, можливість багаторазового використання та здійснення автоматизації відповідного адсорбційного або каталітичного процесу.
Попереднє концентрування аналітів із використанням специфічних реагентів, закріплених на поверхні носіїв (твердофазна екстракція), набуло особливо важливого значення при розробці методів експрес-моніторингу промислових і природних об’єктів, оскільки в таких пробах часто містяться досить низькі концентрації досліджуваних катіонів. При розробці методів переведення аналітичних реагентів у гетерогенний стан дуже важливо, щоб у результаті ковалентного зв’язку центрів поверхні з функціональними групами реагента властивості останнього по можливості не змінювалися. 8-оксихінолін (оксин), 1-(2-піридилазо)-2-нафтол (ПАН) та 4_піридилазо)резорцин (ПАР) і гетерогенні препарати на їх основі є важливими реагентами, що широко застосовуються для визначення багатьох катіонів у розчинах і відіграють важливу роль в аналітичній практиці. Проте розроблені до цього часу методи хімічного прищеплення цих сполук до поверхні кремнеземів характеризуються багатостадійністю, довготривалістю, низьким вмістом закріплених функціональних груп і часто супроводжуються побічними процесами.
В останні роки увагу дослідників привернула можливість іммобілізації аналітичних реагентів фенольного типу на поверхні аміновмісних модифікованих кремнеземів за допомогою значно простішого і менш трудомісткого процесу, а саме реакції амінометилювання (реакції Манніха). Проте, особливості цієї реакції, оптимальні співвідношення компонентів синтезу, адсорбційні властивості одержаних таким шляхом модифікованих кремнеземів вивчено недостатньо, не досліджено також і можливість здійснення реакції амінометилювання в одну стадію. Тому актуальною задачею є здійснення одностадійної реакції амінометилювання для закріплення на поверхні кремнезему оксину, ПАР та ПАН, дослідження особливостей цієї реакції, адсорбційних характеристик кремнеземів з ковалентно закріпленими реагентами щодо іонів металів, будови поверхневих комплексів з іонами металів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України у відповідності з планами науково-дослідних робіт за держбюджетними темами: "Синтез та хімічні перетворення поверхневих структур оксидів кремнію, алюмінію, титану та їхніх композицій" (№ державної реєстрації 0199U002301), "Теоретичні дослідження і розробка лікарських композитів з сорбційним механізмом дії і регульованою фармакокінетикою" (№ державної реєстрації 0199U002299), "Синтез та використання нових комплексотвірних сорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул" (№ державної реєстрації 0106U002531).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок