Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ / сторінка 10

Назва:
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,30 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

ВИСНОВКИ
1.
На основі аналізу літературних даних встановлено доцільність використання реакції амінометилювання для одержання хімічно модифікованих кремнеземних адсорбентів з прищепленими аналітичними реагентами фенольного типу.
2.
Із застосуванням реакції Манніха розроблено одностадійний метод синтезу комплексотвірних хімічно модифікованих кремнеземів, при якому оптимальні мольні співвідношення компонентів реагент : аміновмісний силан : альдегід становлять відповідно 1 : 1 : 2 при закріпленні на поверхні 8_оксихіноліну та 4_піридилазо)резорцину та 1  у випадку іммобілізації 1-(2-піридилазо)-2_нафтолу. Встановлено, що перебіг реакції амінометилювання залежить від природи альдегіду.
3.
За даними ІЧ- та УФ-спектроскопії визначено якісний і кількісний вміст прищеплених у результаті реакції амінометилювання функціональних груп та показано, що до 1 г кремнеземного носія (силікагель, силохром) таким методом вдається прищепити до 0,44 ммоль оксину, 0,02 ммоль ПАР і 0,16 ммоль ПАН.
4.
Модифіковані адсорбенти характеризуються задовільною кінетикою сорбції іонів металів та практично кількісно вилучають з нейтральних та слаболужних розчинів у статичному режимі адсорбції такі токсичні іони металів, як Zn(II), Pb(II), Cu(II) Cd(II), Ni(II), Fe(III).
5.
Показано можливість багаторазового використання адсорбентів із іммобілізованим 8_оксихіноліном для попереднього концентрування іонів металів з водних розчинів у динамічному режимі сорбції приблизно в 50 разів.
6.
Методами ЕПР та електронної спектроскопії дифузного відбиття встановлено, що іони міді на поверхні хімічно модифікованого кремнезему знаходиться у двовалентному стані. Комплекси з ковалентно прищепленим оксином утворюються переважно за рахунок координації міді з атомами кисню гідроксигрупи та атомами азоту реагента, а з ковалентно прищепленими гетероциклічними азосполуками (ПАР, ПАН) утворюються переважно плоскоквадратні комплекси, що відповідають чотирикоординованій міді.
7.
Показано, що кремнеземи з хімічно закріпленими оксином і ПАР можна ефективно застосовувати для концентрування мікрокількостей Pb(ІІ), Cd(II) і Hg(ІІ) та наступного їх визначення сорбційно-рентгенофлуоресцентним методом при аналізі природних та техногенних водних розчинів.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1.
Tertykh V.A., Yanishpolskii V.V., Кichkiruk (Panova) O.Yu. Covalent attachment of some phenol derivatives to the silica surface by use of single-stage aminomethylation // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry - 2000. - V.62, N . - P. 545-549.
Здобувачем проведено синтез модифікованих кремнеземів та встановлено кількісний вміст функціональних груп прищеплених органічних реагентів.
2.
Кичкирук О.Ю., Янишпольський В.В., Тьортих В.А. Адсорбція йонів металів кремнеземами із закріпленим на поверхні оксином // Вісник Харківського національного університету. Хімія - 2005. - Т. 36, № 669. - C. 25-28.
Здобувачем досліджено кінетику та проаналізовано ізотерми адсорбції іонів металів з ацетатних розчинів на кремнеземі з іммобілізованим 8-оксихіноліном.
3.
Glushchenko О.V., Yanovska Е.S., Kichkiruk O.Yu., Tertykh V.А. Adsorption properties of silica gel with covalently bound 8with respect to toxic metal ions // Functional Materials - 2006. - V.13, N 2. - P. 265-269.
Здобувачем розроблено методику і здійснено закріплення 8-оксихіноліну на кремнеземних матрицях з використанням реакції Манніха.
4.
Yanovska Е.S., Glushchenko О.V., Karmanov V.I., Kichkiruk O.Yu., TertykhА. Adsorption of toxic metal ions onto silica with covalently bound 8// Аdsorption Science and Тechnology - 2006. - V.24, N 3. - P. 229-238.
Здобувачем проведенo аналіз ізотерм адсорбції іонів металів на хімічно модифікованих кремнеземах і визначено кількість прищеплених функціональних груп.
5.
Яновская Э.С., Кузовенко В.А., Тертых В.А., Кичкирук О.Ю. Комплексообразование тяжелых металлов с 4-(2-пиридилазо)резорцином, химически закрепленным на силикагеле // Координационная химия. - 2007. - Т.33, № 8. - С. 627-631.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок