Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ / сторінка 2

Назва:
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,30 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження оптимальних умов проведення реакції амінометилювання для ковалентного закріплення на поверхні кремнеземів важливих аналітичних реагентів фенольного типу (оксин, ПАР, ПАН), вивчення адсорбційних властивостей одержаних комплексотвірних сорбентів та їх застосування для передконцентрування й вилучення іонів важких металів з природних та техногенних розчинів.
У відповідності до поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
- дослідити вплив співвідношення компонентів (реагент, аміновмісний органосилан, альдегід) та природи використаного альдегіду на перебіг одностадійної реакції амінометилювання в поверхневому шарі кремнеземів;
- вивчити фізико-хімічні властивості одержаних за реакцією Манніха модифікованих адсорбентів з іммобілізованими оксином, ПАР, ПАН;
- визначити адсорбційні характеристики синтезованих сорбентів щодо іонів металів у статичному та динамічному режимах адсорбції і в залежності від рН середовища;
- застосувати одержані кремнеземи з прищепленими оксином, ПАР і ПАН для передконцентрування іонів металів із водних розчинів та розробити методи безпосереднього визначення металів у фазі адсорбента.
Об’єкти дослідження: силікагелі, макропористий кремнезем - силохром; хімічно модифіковані кремнеземи з ковалентно закріпленими оксином, ПАР, ПАН.
Предмет дослідження: особливості перебігу одностадійної реакції амінометилювання при ковалентній іммобілізації оксина, ПАР і ПАН на поверхні кремнеземів; кінетика сорбції і сорбційна ємність одержаних модифікованих кремнеземів щодо іонів токсичних металів; розробка сорбційно-фотометричних та сорбційно-рентгенофлуоресцентних методів аналізу на основі синтезованих сорбентів.
Методи дослідження: ІЧ-спектроскопія для ідентифікації прищеплених до поверхні кремнезему функціональних груп; метод УФ-спектроскопії та титриметричний аналіз для кількісного визначення функціональних груп; фотометричний, атомно-абсорбційний аналіз для визначення концентрацій іонів у рівноважних розчинах; метод електронної спектроскопії дифузного відбиття, ЕПР та рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз для дослідження комплексів металів із органічними реагентами на поверхні модифікованих кремнеземів.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше здійснено одностадійне закріплення на поверхні кремнеземних сорбентів оксину, ПАР, ПАН за допомогою реакції амінометилювання. Встановлено, що для синтезу модифікованих адсорбентів оптимальними є такі мольні співвідношення ПАР або оксин : амін : альдегід як 1  , ПАН : амін : альдегід як 12 . Крім того, показано, що на кількість прищепленого реагента впливає природа альдегіду.
Дослідження адсорбційних властивостей показали, що синтезовані сорбенти проявляють задовільну кінетику вилучення іонів металів із водних розчинів і мають високу сорбційну ємність щодо іонів металів. Модифіковані кремнеземні адсорбенти з ковалентно прищепленими оксином, ПАР та ПАН кількісно вилучають більшість іонів токсичних металів у нейтральному та слаболужному середовищі.
Методом ЕПР та електронної спектроскопії досліджено структуру комплексів іонів Cu2+ із прищепленими реагентами та встановлено, що іони міді на поверхні хімічно модифікованого кремнезему знаходяться у двовалентному стані та, імовірніше за все, з оксином утворюються комплекси зі структурою викривленого октаедра, з ПАР - за рахунок координації міді(ІІ) атомами кисню двох гідроксигруп двох молекул ПАР та двох молекул води (або двох гідроксигруп однієї молекули ПАР та чотирьох молекул води), а з молекулами ПАН утворюються переважно плоскоквадратні комплекси, що відповідають чотирикоординованій міді при невисоких концентраціях іонів металу.
Показано можливість багаторазового використання сорбентів на основі силікагелю та силохрому з хімічно закріпленим оксином, зокрема для концентрування іонів Сu2+ з ацетатних буферних розчинів. Встановлено можливість рентгенофлуоресцентного визначення слідових кількостей токсичних металів безпосередньо у фазі адсорбента після вилучення іонів металів із розчинів у динамічному режимі адсорбції.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ АМІНОМЕТИЛЮВАННЯ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСОТВІРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ НА ПОВЕРХНІ КРЕМНЕЗЕМІВ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок