Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників

Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників

Назва:
Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОРЧОВА ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА
 
УДК 37: 616-084:176.4-053.67
Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників
Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України
Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор
Оржеховська Валентина Михайлівна,
Інститут проблем виховання АПН України,
завідувачка лабораторії превентивного виховання
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Максимова Наталія Юріївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри соціальної роботи;
 
кандидат педагогічних наук, доцент
Кривуша Віктор Іванович,
Київський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки, професор кафедри психолого-педагогічних основ роботи з персоналом
Провідна установа Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ проблем виховання
у професійно-технічних закладах, м. Київ.
Захист відбудеться “04” квітня 2006 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 8-ий поверх,
зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).
Автореферат розісланий “03березня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.П. Пустовіт
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку української держави одним із пріоритетних завдань визначено формування фізично і морально здорової особистості. Закон України “Про загальну середню освіту” окреслює стратегію виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, збереження і зміцнення фізичного, психічного здоров’я, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя. Логічним продовженням поставлених завдань стала Національна доктрина розвитку освіти, в якій виховання відповідального ставлення особистості до власного здоров’я і здоров’я оточуючих розглядається як вища індивідуальна і суспільно-значуща цінність.
Тому особливої актуальності нині набуває проблема збереження здоров’я молоді, попередження різноманітних захворювань неповнолітніх, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу та ін. Теоретико-методологічні засади цієї проблеми сформульовані у працях Г.Абрамової, Я.Гілінського, С.Голода, В.Кагана, І.Кона, В.Кудрявцева, Д.Лубовського, М.Садовського та інших.
У психологічному аспекті профілактику статевих девіацій досліджували Н.Апетик, Т.Говорун, В.Кравець, Н.Максимова, Д.Романовська, О.Сечейко, В.Татенко, Т.Титаренко та ін.; у юридичному – О.Джужа, Н.Ківенко, І.Лановенко та ін.; у соціально-педагогічному – О.Балакірєва, А.Капська, С.Кириленко, М.Лукашевич, В.Оржеховська, О.Пилипенко, М.Туленков та ін.; у медичному аспекті ця проблема вивчалася медиками Л.Гречанською, О.Гутнєвою, Л.Калюжною, О.Федоренко та ін.
Однак проблема профілактики статевих девіацій старшокласників не була предметом спеціального дослідження і на сьогодні залишається не вирішеною в теорії та виховній практиці. Саме це спонукало нас до вибору теми дисертаційного дослідження “Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників”.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема наукової роботи є складовою теми лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН України “Науково-методичні засади розробки і впровадження інтерактивних технологій у превентивному вихованні”, державний реєстраційний номер 0102U000842. Тема дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Інституту проблем виховання АПН України (протокол № від 25 грудня 2003 року) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № від 27.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок