Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ( КІНЕЦЬ 80 - х – 2001 рр.)

РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ( КІНЕЦЬ 80 - х – 2001 рр.)

Назва:
РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ( КІНЕЦЬ 80 - х – 2001 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,26 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГАРЕНКО Віктор Миколайович
УДК 947. 084.8(477)
РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ( КІНЕЦЬ 80 - х – 2001 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя -2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Гуманітарному університеті “Запорізький інститут державного та муніципального управління” (м. Запоріжжя).
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Савченко Олександр Іванович,
завідувач кафедри українознавства
Гуманітарного університету
“Запорізький інститут державного та
муніципального управління”.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Панченко Петро Пантелеймонович,
завідувач відділу сучасної історії
України Інституту історії України
НАН України (м. Київ);
кандидат історичних наук, доцент
Нікілєв Олександр Федорович,
Дніпропетровський національний
університет, докторант кафедри
історії України.
Провідна організація Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України
 
Захист відбудеться _______________2001 р. о ____год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою:
69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп.V, ауд. 326.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул.Жуковського, 66, корп.ІІ.
Автореферат розісланий “____”____________2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тимченко С.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Останнє десятиріччя ХХ ст. відзначене докорінними змінами в соціально–економічному і політичному житті України. Відійшов у минуле радянський лад з його одержавленою економікою, тоталітарною політичною системою, ідеологічним диктатом комуністичної партії, повним підпорядкуванням України союзному центру. Україна стала незалежною державою і, долаючи гостру кризу, що охопила усі сфери суспільного життя, шукає свій шлях у майбутнє, орієнтуючись на цінності європейської цивілізації.
За роки незалежності кардинальних змін зазнала система вищої освіти України. Ці зміни в офіційних документах характеризуються як реформа вищої школи. Одним з важливих її наслідків стала поява недержавних вищих навчальних закладів.
З початку відродження недержавної вищої освіти і до сьогоднішнього дня у суспільстві не вщухають дискусії щодо її місця і ролі у освітньому просторі молодої держави. У дискусію втягуються не лише політики, представники державної і недержавної вищої школи, а й безліч батьків і студентів. В цих умовах підвищується вага науково підтвердженого фактами слова науковця. Саме ця обставина перетворює процес розвитку недержавного сектора вищої школи на актуальну проблему історичної науки.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках наукової теми “Актуальні проблеми гуманізації і гармонізації суспільних відносин”, яка виконується на кафедрі гуманітарних дисциплін Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”.
Об’єктом дисертаційного дослідження є вища школа України в контексті соціально–економічних і політичних змін у суспільстві, які відбувалися з кінця 80-х років до 2001 року.
Предметом дослідження є недержавний сектор вищої школи України в умовах реформи освітньої сфери.
Хронологічні рамки. Тема дисертаційного дослідження хронологічно обмежується періодом з кінця 80 - х років ХХ ст. до 2001 року. З метою виявлення історичних коренів недержавної вищої школи України було проведено короткий аналіз стану вітчизняної освіти в ХVІІ - на початку ХХ ст.
Територіальні рамки дослідження охоплюють Україну в її сучасних державних кордонах.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає, насамперед, у постановці проблеми становлення недержавного сектора вищої школи в контексті новітньої історії Україні, чого раніше вітчизняними істориками не робилося, і розв’язанні низки конкретних дослідницьких завдань.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: РОЗВИТОК НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ ( КІНЕЦЬ 80 - х – 2001 рр.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок