Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЦИДИВУВАННЯ ТА ХРОНІЗАЦІЇ БРОНХІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЦИДИВУВАННЯ ТА ХРОНІЗАЦІЇ БРОНХІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ / сторінка 5

Назва:
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЦИДИВУВАННЯ ТА ХРОНІЗАЦІЇ БРОНХІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,52 KB
Завантажень:
434
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
(1989). Зниження показників функції зовнішньго дихання (ФЗД) на 20 40 % від нормальних значень відносили до I ступеня вентиляційної недостатності (ВН); на 40 60 % - II ступеня ВН; більше 60 % - III ступеня ВН. Показники регіонального кровообігу легень визначали за методом реопульмонографії (Ронкін М.А., Іванов Л.Б., 1997).
Матеріалом для імунологічних і біохімічних досліджень була периферична кров. Об'єктом імунологічних досліджень були мононуклеари, виділені з периферичної крові з додаванням ЕДТА (50 ммоль/ 5 мл) при центрифугуванні у шарі фікола-верографіну (“Loba Feinchemie”, Австрія) щільністю 1,077. Клітини двічі відмивали та суспензували в фосфатно-сольовому буфері (рН 7,2, “Flow Labs”, Великобританія). Життєздатність клітин становила 95–98 %. Визначення кількості лімфоцитів з антигенними детермінантами СD3+ (загальні Т-лімфоцити), СD19+ (загальні В-лімфоцити), СD4+ (Т-хелпери-індуктори), СD8+ (Т-супресори) проводили за допомогою моноклональних антитіл (МКАТ) імуноферментним методом з використанням пероксидазного кон’югату НВЦ „Мед Биоспектр”, Москва (Карминская Н.М. и др., 1986, Лебедева И.В. и др., 1994).
Для аналізу дисбалансу субпопуляцій лімфоцитів застосовували імунорегуляторний індекс (ІРІ), який являє собою співвідношення CD4+ до CD8+, та індекс кооперації Т-, В-лімфоцитів (CD3+ до CD19+). Функціональну активність нейтрофілів крові оцінювали за допомогою реакції відновлення нітросинього тетразолію (НСТ) в нерозчинний формазан за методом Нестерової І.В. (1980). ПОЛ оцінювали за вмістом у сироватці крові МДА, який визначали за методикою Стальної І.Д., Гарішвілі М.Г. (1977). АОЗ вивчали за активністю загальної пероксидації (ЗПА), активністю СОД і КАТ. ЗПА вивчали за методом Попова Т., Нейковської Л. (1994). Активність СОД визначали за методом Чеварі С. та ін. (1985), активність КАТ – за методом Королюк М.А. та ін. (1988). Показники енергетичного метаболізму в лімфоцитах та нейтрофілах крові оцінювали за активністю СДГ, ЛДГ і ГФДГ цитохімічним методом Нарциссова Р.П. (1969). Активність КФ в лімфоцитах і нейтрофілах крові визначали за методом Goldberg A.F., Barka T. (1983).
Результати досліджень обробляли статистично, використовуючи критерій t Стьюдента. Розподіл дітей за рівнем адаптаційних можливостей проводили на підставі статистичного дослідження з використанням методу головних компонент факторного аналізу (Гублер Е.В., 1990).
Виходячи з класичної шкали інтегральної оцінки показників імунної системи і шкали оцінки імунної дисфункції (Harrington E., 1965), одержані результати наведено як в абсолютних величинах, так і у відсотках відносно контрольних значень, що дало змогу виявити вірогідні зміни середніх значень, які не визначаються без нормування первинних даних. За норму вважали величини, які знаходилися у діапазоні від 80 до 120 % відносно контрольних значень, за 100 % позначали „абсолютну” норму – середні значення контрольних показників. Такий розподіл дозволяє, користуючись відносними величинами, стандартизувати оцінку функціонування імунної системи, ПОЛ–АОЗ і енергетичного метаболізму імунокомпетентних клітин у обстежених дітей.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Стан імунної системи, прооксидантно-антиоксидантного балансу та енергетичного метаболізму імунокомпетентних клітин у здорових дітей молодшого шкільного віку
У дослідженнях стану імунної системи у дітей молодшого шкільного віку ми використовували таку кількісну шкалу оцінки імунодисфункції. Ступінь відхилень від нормальних показників імунної системи був визначений як: у межах норми (міра коливань показників 020 %), незначний (21–40 %), помірний (41–65 %), значний (66–85 %).
У здорових дітей молодшого шкільного віку залежно від показників стану імунної системи нами виділено 2 основні групи. І – без відхилень показників імунної системи – 57,8 % дітей, ІІ – з незначними відхиленнями від нормальних значень, які стосуються гуморальної ланки імунітету зі зниженням або підвищенням вмісту В-лімфоцитів периферичної крові – 42,2 % дітей.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЦИДИВУВАННЯ ТА ХРОНІЗАЦІЇ БРОНХІТУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок