Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ АЛКІЛАМІНАМИ.

ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ АЛКІЛАМІНАМИ.

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ АЛКІЛАМІНАМИ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,13 KB
Завантажень:
486
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ОЛІЙНИК ВІКТОРІЯ ДМИТРІВНА
УДК 546/541.287.04
ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ АЛКІЛАМІНАМИ.
02.00.01- неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ- 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Зайцев Володимир Миколайович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
завідуючий кафедрою аналітичної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Тьортих Валентин Анатолійович,
Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ
головний науковий співробітник.
кандидат хімічних наук,
Герда Василь Іванович,
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського
НАН України,
науковий співробітник відділу пористих речовин та матеріалів.
Провідна установа: Харківський Національний університет ім. В.М.Каразіна (м.Харків)
 
Захист відбудеться “23” грудня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська 60, Велика хімічна аудиторія.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (01033, м.Київ, вул. Володимирська 58)
 
Автореферат розісланий “_23_” _жовтня__ 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук Олексенко Л.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останніми роками набула бурхливого розвитку досить нова галузь хімії, яка вивчає властивості модифікованих неорганічних матеріалів, зокрема хімічно модифікованих кремнеземів (ХМК). На відміну від розчинів, хімічні властивості модифікованих кремнеземів визначаються не лише хімічною індивідуальністю сполуки та її концентрацією, але і їх топографією (тобто характером розподілу груп), їх геометрією та густиною. Через багатофакторність існує проблема невизначеності у відтворенні властивостей ХМК. Наявних даних недостатньо, щоб прогнозувати яким чином природа закріпленої молекули, концентрація та характер розподілу груп чи тип носія будуть впливати на склад, будову та фізико-хімічні властивості ХМК. Саме тому, дослідження закономірностей протікання процесів комплексоутворення та протонізації лігандів, що ковалентно закріплені на поверхні кремнеземів різної природи, виявлення впливу на ці процеси природи та будови закріпленого шару є актуальною проблемою, вирішення якої дозволить виявити загальні закономірності та передбачати властивості ХМК. Якщо топографія та геометрія закріпленого шару досліджувалися для деяких ХМК, наприклад, в роботах Київської та Московської наукових шкіл, то вплив природи сполук, що іммобілізуються та умов синтезу ХМК на густину закріпленого шару до теперішнього часу не вивчалися. Особливе значення топографія та густина закріпленого шару має для комплексоутворюючих хімічно модифікованих кремнеземів (КХМК), тому що визначає склад та будову закріплених комплексів а, отже, їх властивості. Тому з?ясування питання впливу природи закріплених груп (їх дентатності, лінійних розмірів та донорної активності), на будову закріпленого шару, комплексоутворюючі та протолітичні властивості є актуальним. Серед КХМК особливе місце посідають кремнеземи із ковалентно-закріпленими алкіламінами через їх практичне та наукове значення. Саме тому дослідження було проведено для цього класу ХМК.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень зв’язаний з планом науково-дослідницьких робіт Київського університету імені Тараса Шевченка № 98-001 “Розробка та комплексне використання селективних адсорбентів для вилучення та аналізу токсичних металів у воді” та № 01БФ037-06 “Високодисперсні оксидні матеріали в адсорбції та екологічному аналізі”. Результати роботи були використані при виконанні міжнародних наукових проектів INTAS № 252-94 та №1116-97.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ КРЕМНЕЗЕМІВ, МОДИФІКОВАНИХ АЛКІЛАМІНАМИ.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок