Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕАЧ В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ

Загрузка...

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕАЧ В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕАЧ В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,83 KB
Завантажень:
290
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
УДК 541.57.138
СОЛОВЙОВ ВЕНІАМIН ВАСИЛЬОВИЧ
ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ
ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕАЧ
В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ
02.00.04 - фізична хімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора хімічних наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті загальної і неорганічної хімії Національної Академії наук України імені В.І.Вернадського і Полтавському державному технічному університеті імені Юрія Кондратюка
Науковий консультант:
член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Шаповал Віктор Іванович, завідувач відділом ІЗНХ НАН України
Офіційні опоненти:
Член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор Присяжний Віталій Дем"янович, завідувач відділенням електрохімічної енергетики при ІЗНХ НАН України;
доктор хімічних наук Гунько Володимир Мусійович, провідний науковий співробітник Інституту хімії поверхні НАН України;
доктор хімічних наук Пінчук Володимир Михайлович, професор кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла Національного технічного універ-ситету України (КПІ).
Провідна організація - Український державний хіміко-технологічний університет (м.Дніпропетровськ)
Захист відбудеться “ 10 ” грудня 1998р. о 14-00 год.
на засіданні спеціалізованої ради Д 26.218.01 при Інституті загальної і неорганічної хімії НАН України за адресою:
252601, ГСП, Київ, пр.Палладіна,32/34
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту загальної і неорганічної хімії НАН України за адресою:
252601, ГСП, Київ, пр.Палладіна,32/34
Автореферат розісланий “ 8 ” листопада 1998р.
Вчений секретар спеціалізованої ради,
доктор хімічних наук, професор Є.В.Панов
Актуальність теми. Широке практичне застосування розплавлених солей як реакційного середовища при одержанні неорганічних і органічних речовин, нових неорганічних матеріалів методами високотемпературного електрохімічного синтезу, для реалізації процесів у високотемпературних джерелах струму, в галузі електрометалургії, гальванотехніки вимагає ціле-спрямованого підходу до управління хімічними процесами в розплавах. Це робить задачу вивчення будови, хімічних та електрохімічних властивостей складних багатокомпонентних розплавлених систем, які містять іони полі-валентних металів, особливо актуальною.
Існуючі в наші часи уявлення про механізм формування електро-хімічно активних частинок /ЕАЧ/ в іонних розплавах, одержані на основі експериментальних досліджень термодинамічних і кінетичних параметрів розплавлених солей мають, проте, феноменологічний характер. Відсутність систематичних досліджень з визначення взаємозв”язку між хімічними реак-ціями утворення ЕАЧ в об”ємі розплаву і процесом їх електровідновлення, з впливу адсорбційних властивостей поверхні електрода і електричного поля на кислотно-основні взаємодії в іонних розплавах не тільки обумовлюють наявність суперечливих оцінок в інтерпретації експериментально одержаних закономірностей, але й не дозволяють створити загальні принципи фор-мування ЕАЧ і управління електродними процесами, які мають величезне практичне значення, зокрема, при електросинтезі тугоплавких сполук.
Разом з тим успіх теоретичної систематизації кислот і основ Пірсона і Яцимирського і квантовохімічних ідей Клопмана показує, що найбільш важ-ливим критерієм оцінки взаємодіючих частинок розплаву і процесу їх електровідновлення можуть бути дані про зміну електронної будови час-тинок в процесі взаємодії. Тому вважається доцільним, застосовуючи теоре-тичні методи дослідження, в поєднанні із результатами сучасних елек-трохімічних методів, обгрунтувати механізм формування ЕАЧ для широко-
го кола іонних розплавів і на його основі розробити теоретичну базу в
- 2 -
створенні загальних принципів управління багатоелектронними процесами.
Так як в іонних розплавах в найбільш явному вигляді реалізуються кислотно-основні взаємодії, а складний характер взаємодії частинок в іон-ній рідині утворює складнощі у теоретичному опису механізму взаємоді-ючих частинок, доцільно звернутися до модельної схеми катіон-аніонної взаємодії, яка припускає по відношенню до обраного аніону зміну кислот-но-основних властивостей середовища послідовним введенням у розбав-лений розплав катіонів різного типу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БАГАТОЕЛЕКТРОННИХ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ЕАЧ В ІОННИХ РОЗПЛАВАХ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок