Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

Назва:
ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,92 KB
Завантажень:
200
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
ЛІЩУК
Алефтіна Вікторівна
УДК [581.526.325.2:574.5] (28)
ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ФІТОПЛАНКТОНУ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
03.00.17 – гідробіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті гідробіології НАН України
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, професор
ФІНЕНКО Зосим Зосимович,
Інститут біології південних морів НАН
України, завідувач відділу екологічної фізіології водоростей
член-кореспондент АН Молдови, заслужений діяч
науки Молдови, доктор біологічних наук, професор ШАЛАРЬ Василь Максимович,
Кишинівський державний університет, завідувач
кафедри екології, ботаніки та лісівництва
доктор біологічних наук, професор
ЦАРЕНКО Петро Михайлович,
Інститут ботаніки НАН України, завідувач відділу фікології;
Національний аграрний університет, завідувач
кафедри фізіології, екології рослин та біомоніторингу
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Захист відбудеться 20 березня 2007 р. об 11 -й годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.213.01 Інституту гідробіології
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гідробіології
НАН України (04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12)
Автореферат розісланий 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Гончаренко Н. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Вивчення закономірностей функціонування водних екосистем, особливостей формування їх біологічної продуктивності та якості води в умовах зростаючого евтрофування та забруднення – актуальне завдання сучасної гідробіології. Незважаючи на те, що фітопланктон є основною фотосинтезуючою ланкою водних екосистем, механізми зв’язку фізіолого-біохімічних процесів, що лежать в основі продуктивності, з факторами навколишнього середовища досліджені недостатньо. Головна увага традиційно приділяється встановленню кількісних показників первинної продукції в конкретних водних об’єктах, а також аналізу структури альгоугруповань. Водночас глибоке осмислення екологічних процесів і складання реальних прогнозів зміни стану водних екосистем неможливі без всебічних еколого-фізіологічних досліджень механізмів формування та перебудови альгоценозів (Гольд, 1996; Елизарова; 1999, Минеева, 2004).
Високий рівень антропогенного навантаження на водні об’єкти України зумовлений великою щільністю населення, впливом розвинутої промисловості, інтенсифікацією сільського господарства, а також недостатньо ефективною системою очищення стічних вод, що надходять у водойми. Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття істотно підвищився рівень мінералізації води приток Дніпра та його водосховищ (Журавлева, 1998), збільшився вміст у ній розчиненого мінерального і загального фосфору (Журавлева, Курейшевич, 2000; Гидроэнергетика..., 2004), підвищилась концентрація у воді і донних відкладах токсикантів та радіонуклідів (Калениченко, 1993; Линник, 1999; Арсан и др., 1997; Романенко и др., 2000; Шаповал, Кукля, 2001; Кузьменко и др., 2002). Це призвело до суттєвого погіршення якості води основних джерел водопостачання країни.
У зв’язку з зазначеним вище виникає необхідність з’ясування відгуку планктонних водоростей на вказані зміни навколишнього середовища. Дослідження фундаментальних основ формування фітопланктону та глобального впливу природних чинників на цей процес в умовах антропогенного пресу важливі для розробки теорії біологічної продуктивності водойм, науково обґрунтованих методів управління функціонуванням екосистем та прогнозування якості води.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати дисертаційної роботи одержані в рамках планових наукових розробок Інституту гідробіології НАН України і державних проектів, а саме держбюджетних тем: „Оцінити роль водяних рослин в процесах трансформації азотовмісних сполук у водоймах різного типу” (№ 0194U019358); „Дослідити зв'язок функціональних і морфологічних характеристик фотосинтезуючих гідробіонтів з чинниками формування якості води” (№ 0197U003309); „Дослідити фізіолого-біохімічні механізми впливу гідрофітів на зміну низки показників якості води” (№  0198U003582); „Дослідити вплив біологічно активних сполук водяних рослин на формування якості води і перспективи їх практичного використання” (№  000U003771); проекту Міністерства освіти і науки України „Створити уніфіковану базу даних для Дніпра, його водосховищ і основних приток у межах України і на цій основі розробити комплексну оцінку і прогноз їх стану” (№  01.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Реферат на тему: ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ПРІСНОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок