Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ

Загрузка...

СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ

Назва:
СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,08 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
МИТЯЙ ЗОЯ ОЛЕГІВНА
УДК811.161.2.81'36
СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО
ПОЛЯ НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ
Спеціальність: 10.02.01 - українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата філологічних наук
Київ-2001
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі історії та граматики української мови
Інституту української мови НАН України.
Науковий керівник - доктор філологічних наук, професор
Городенська Катерина Григорівна,
Інститут української мови
НАН України, заступник директора.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Плющ Марія Яківна,
Національний педагогічний
університет імені М П. Драгоманова,
професор кафедри української мови;
кандидат філологічних наук, доцент
Стишов Олександр Анатолійович,
Київський державний лінгвістичний
університет, доцент кафедри загального та
українського мовознавства.
Провідна установа - Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова, кафедра української
мови, Міністерство освіти і науки України,
м. Одеса.
Захист відбудеться “_11_” жовтня 2001р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України за адресою: 01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 4.
Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту української мови НАН України (01001, м.Київ, вул. М.Грушевського, 4).
Автореферат розіслано10 вересня 2001 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук І.А.Самойлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. Вивчення особливостей функціонування різнотипних значеннєвих елементів семантико-граматичної системи мови багато дослідників вважає доцільним на рівні невеликих груп. До них належить і група одиниць із семантикою неповного ступеня вияву ознаки.
Неповнота ознаки є одним із виявів її кількісної градації, оцінкою кількості ознаки в бік зменшення від норми. З протилежного боку щодо норми, вираженої медіальною одиницею, локалізується значення надмірного ступеня вияву ознаки. Опозицію "неповний (недостатній) - надмірний ступінь вияву ознаки" кваліфікують як одну з визначальних опозицій категорії кількості.
Виконані дослідження засвідчують, що зусилля мовознавців тривалий час були спрямовані на вивчення засобів вираження цих та інших кількісних значень в одній мові, у споріднених або різних мовах. Причому, більше уваги приділяли лексичним і словотворчим засобам, тоді як інші лишалися поза увагою (Л.М.Бєляєва, В.Л.Галич, Г.Е.Завистовська, М.О.Лойко, С.А.Швачко). Нерідко залучали до аналізу семантико-граматичні одиниці, що є типовими виразниками ознаки, або ті словотворчі афікси, що вживаються як її модифікатори. Повніше й глибше обстежені засоби вираження надмірного ступеня вияву ознаки, меншою мірою - засоби вираження неповноти ознаки. В українському мовознавстві немає спеціального наукового дослідження, присвяченого цілісному вивченню різнорівневих одиниць, об'єднаних значенням недостатнього ступеня вияву ознаки, тобто такого дослідження, в якому б вони постали як окрема й упорядкована система одиниць. Саме це й зумовило передусім вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.
Певним підготовчим етапом у створенні цілісної системи засобів релаксації в українській мові можна вважати систематизацію словотворчих суфіксі в і префіксів із цим значенням, здійснену в монографії "Морфеміка української мови" О.К.Безпояско та К.Г.Городенської (К.: Наук. думка, 1987). Тут виділено поля неповноти ознаки, сформовані прикметниковими суфіксами, дієслівними префіксами, іменниковими префіксами та іменниковими суфіксами із предикатною функцією. Це найпростіша систематизація, бо її здійснено в межах одного типу словотворчого афікса й однієї частини мови. Вона підготувала лише матеріал для побудови єдиного словотвірного поля, в основі якого лежить ознака неповного ступеня вияву.
Малодослідженою в українському мовознавстві є й проблема лексико-семантичного вираження недостатнього, часткового ступеня вияву ознаки.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ НЕПОВНОТИ ОЗНАКИ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок